Klage

Studentens frist for å klage på karakteren er 3 uker etter kunngjøringsdato, dette kan de gjøre i StudentWeb. Dersom studenten ber om begrunnelse, vil klagefristen justeres etter tidspunktet for når begrunnelsen er gitt.  

Sensurfrist i klagesaker er 4 uker etter at klagen er mottatt. I motsetning til opprinnelig sensur vil derfor fristen være individuell for hver student, selv om det gjelder samme eksamen. Ved forsinkelser skal fakultetet informere studenten. 

Det er fakultetet som sørger for at klagesensorer får tilgang på besvarelser, oppgavetekst og sensorveiledning. 

Studenten kan velge å trekke klagen innen ny sensur er kunngjort. Klagesensor vil i slike tilfeller miste tilgang til å registrere ny sensur. 

Lovverk 

Se Universitet og høyskoleloven (UH-lov) § 5-3 og forskrift for studier ved NMBU § 43-2 

Varsler 

Klagesensor vil motta en e-post innen ett døgn etter at det har kommet en ny klage på karakter. E-posten inneholder en oversikt over emne(r) med nye klager og en lenke til systemet hvor klagesensur skal registreres. Den samme e-posten vil også sendes som en påminnelse dagen før sensurfrist dersom klagen er ubehandlet. 

Klage på karakter - prosessen oppsummert 

  1. Sensur kunngjøres 
  2. Studenten klager på karakteren i StudentWeb innen tre uker etter publisering av karakter eller mottatt begrunnelse 
  3. Klagesensor mottar e-post-varsel innen ett døgn 
  4. Klagesensor gjennomfører klagesensur i Fagpersonweb eller WISEflow 
    • Unntak – se avsnitt Klager som ikke kan behandles digitalt
    • Ved avvik på to karakterer eller mer vil fakultetet følge opp med ny manuell behandling 
  5. Studenten mottar varsel om at ny sensur er tilgjengelig i StudentWeb 
  6. Studenten kan velge å be om begrunnelse på ny sensur, men må da kontakte fakultetet direkte (manuell behandling) 

Klager som ikke kan behandles digitalt (f.eks. gradsoppgaver) 

I noen tilfeller skal ikke resultatet av en klagesak registreres WISEflow eller Fagpersonweb. Dette gjelder emner hvor sensur er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve, f.eks. bachelor- og masteroppgaver. Det må holdes en ny muntlig prøve før fastsetting av endelig karakter, dersom en ny vurdering resulterer i endring til gunst eller ugunst for klager. 

Fakultetet sender besvarelse/gradsoppgave og sensorveiledning til sensor på e-post. Utfylt sensurprotokoll: Ny sensur (etter klage på karakterfastsettingen)) må sendes tilbake til fakultetet som deretter opplyser om en muntlig prøve må avholdes.

Brukerveiledning – klagesensur i Fagpersonweb 

1. Etter mottatt varsel om at det foreligger nye klagesaker vil fakultetet oversende besvarelser og sensorveiledning. Følg lenken i e-posten eller gå direkte til Fagpersonweb

2. På forsiden vil klager ligge under varsler. De ligger også i oversikten over sensuroppdrag via fanen «Sensur»: 

 3. Klagesensur gjennomføres ellers på samme måte som ordinær sensur – se «Registrere sensur i Fagpersonweb». 

Brukerveiledning – klagesensur i WISEflow 

1. Etter mottatt varsel om at det foreligger nye klagesaker, følg lenken i e-posten eller gå direkte til WISEflow. Klageoversikten finner man via Sensor-fanen og knappen «Klager»:

2. Merk at frist for klagesensur er individuell for hver klagesak:

3. Klagesensur gjennomføres ellers på samme måte som ordinær sensur – se «Registrere sensur i WISEflow» 

Published 8. April 2022 - 14:18 - Updated 8. April 2022 - 17:41