Eksamenskollisjon?

Endring av eksamenstidspunkt og emner med kollisjoner 

Dersom tidspunkt for skriftlig avsluttende prøve skal endres etter at eksamensplanen er publisert, må alle studenter som er meldt opp i aktuelt emne samtykke til dette skriftlig. Endringen av tidspunkt blir vanligvis organisert av studentene som ønsker å flytte eksamenstidspunkt. Man må da bruke lister fra Felles Studentsystem (FS) etter at oppmeldingsfristen har gått ut. Kontakt studieveileder på fakultetet.

Nytt tidspunkt må ligge innenfor oppsatt eksamensperiode. Kontakt timeplan@nmbu.no for å finne ut hvilke dager som kan være mulige alternativer.  Dersom studenten(e) ønsker å endre eksamenstidspunkt, bør dette ordnes så snart studenten(e) er blitt klar over problemet. Endring av eksamenstidspunkt må senest skje før avmeldingsfristen, se akademisk kalender for frister.

Dersom en student ønsker å ta flere emner i blokkperiodene, må studenten kontakte timeplan@nmbu.no eller SIT før eksamensplanen publiseres, slik at man kan forsøke å unngå sammenfallende eksamenstidspunkt.

Published 21. mars 2012 - 10:00 - Updated 19. February 2021 - 13:34