Begrunnelse

Om begrunnelse

Innen én uke etter kunngjøring kan studenter forespørre begrunnelse for karakter i StudentWeb. Når forespørselen registreres og behandles i systemet, vil det også beregnes riktig klagefrist. Derfor skal ikke studenter henvende seg direkte til sensor, og det er viktig at behandlingen registreres. Hvis du som fagperson kontaktes direkte av studenten må du henvise dem til StudentWeb!

Fristen for å gi begrunnelse er 2 uker og individuell per forespørsel.

Begrunnelsen registreres i samme system hvor sensuren ble gjennomført (henholdsvis WISEflow eller Fagpersonweb). Sensor velger om begrunnelsen gis i skriftlig eller muntlig form, men må i begge tilfeller dokumentere at den er gitt. Kontaktinformasjon (for å avtale muntlig tilbakemelding) vil være synlig i systemet hvor den skal registreres.

Studenten kan også be om begrunnelse på ny sensur etter klagebehandling. Dette må behandles manuelt og gjennomføres ikke i systemene som beskrevet her.

Dersom forespørsel om begrunnelse fører til endring av karakter, kontakt sensur@nmbu.no

Lovverk

Se UH-lov § 5-3 og forskrift om studier ved NMBU § 43-1.

Varsler og fordeling av forespørsler

Intern sensor vil motta en e-post innen ett døgn etter at det har kommet en ny forespørsel om begrunnelse. Denne inneholder en oversikt over emne(r) med nye forespørsler og en lenke til systemet hvor begrunnelsen skal registreres. Den samme e-posten kommer også som en påminnelse dagen før det har gått to uker dersom forespørselen er ubehandlet.

Det er intern sensor som mottar varsling. Dersom det er ekstern sensor som besvarer begrunnelsesforesørsel, ta kontakt med administrasjon på fakultetet slik at varselmottaker blir endret. Forespørsel om begrunnelse blir synlig for både intern og ekstern sensor i Fagpersonweb, men kun én av dem trenger å svare ut forespørselen. I WISEflow vil forespørselen automatisk tildeles intern sensor, men den kan omfordeles ved behov.

Begrunnelse - prosessen oppsummert

  1. Sensur kunngjøres
  2. Studenten registrerer forespørsel om begrunnelse i StudentWeb innen én uke
  3. Sensor mottar e-post-varsel innen ett døgn
  4. Sensor registrerer skriftlig eller muntlig begrunnelse i Fagpersonweb eller WISEflow
  5. Studenten mottar e-post-varsel om at ny begrunnelse er tilgjengelig
  6. Studenten ser begrunnelsen (eller datering for muntlig) i StudentWeb
  7. Klagefrist justeres etter dato for begrunnelse

Brukerveiledning for Fagpersonweb

1. Etter mottatt varsel om at det foreligger ny forespørsel: følg lenken i e-posten eller gå direkte til Fagpersonweb.

2. Ubehandlede forespørsler om begrunnelse vil ligge som varsler på forsiden, gå til Registrer begrunnelse:

3. I listen velger sensor om begrunnelsen skal gis muntlig (kontaktinformasjon er tilgjengelig og tidspunkt må registreres), skriftlig (ved å skrive direkte inn i feltet) eller ved å laste opp en PDF-fil:

Brukerveiledning for WISEflow

1. Etter mottatt varsel om at det foreligger ny forespørsel, følg lenken i e-posten eller gå direkte til WISEflow.

Begrunnelsesoversikten finner man via Sensor-fanen og knappen «Begrunnelser»:

2. Åpne forespørselen for å se besvarelsen:

3. På høyre side kan sensor besvare forespørselen ved å skrive inn direkte i feltet, laste opp en fil eller registrere tidspunkt for muntlig tilbakemelding (kontaktinformasjon står øverst ved å trykke på pilen ved siden av studentens navn):

Published 11. April 2019 - 11:34 - Updated 8. April 2022 - 17:20