Eksamen og vurdering

Endringer i vurderingsform på grunn av koronavirus

Eksamensgjennomføring

Prøver og eksamen utenom ordinær eksamensperiode

Obligatorisk aktivitet

Sensur, sensorveiledning, begrunnelse og klage

Sensorer - interne og eksterne

 

 

Published 14. mai 2018 - 10:09 - Updated 16. mars 2020 - 15:54