Eksamen og vurdering

Det meste av informasjon for undervisere og studieveileder er flyttet eller er under flytting til studieavdelingens intranett sider.

English usermanuals for WISEflow and Fagpersonweb

English usermanuals for WISEflow and Fagpersonweb

Canvas

Tillatte hjelpemidler og egenerklæring fusk/plagiering

NMBU har ikke mulighet til å kontrollere bruk av hjelpemidler når studenten avlegger eksamen hjemmefra, og ved skriftlig hjemmeeksamen bør eksamen utformes med utgangspunkt i at alle hjelpemidler er tilltatt. Hvis studentens besvarelse leveres som PDF-fil i WISEflow, vil filen automatisk bli kontrollert for plagiat i plagieringsverktøyet Uoriginal. 

Egenerklæring

Dersom emneansvarlig ønsker at studentene bekrefter/erklærerer at de ikke har fusket, er det utarbeidet noen tekstalternativer som emneansvarlig kan legge inn i eksamensoppgaven. 

Time- og eksamensplaner

Studieavdelingen fastsetter dato og tidspunkt for skriftlige eksamen. Tidspunktet for eksamen fremkommer på siden for  time- og eksamensplaner.

  • Tidspunktet for eksamen fremkommer på siden for  time- og eksamensplaner.
  • Eksamensplanen settes opp på grunnlag av kollisjonsmatriser innmeldt fra instituttene.
  • Dato og tidspunkt for muntlige prøver og hjemmeoppgaver fastsettes av emneansvarlig fakultet i samarbeid med studentene.
  • Studentene får informasjon om eksamensrom for skriftlige eksamen på studentweb ca. 2 uker etter avmeldingsfristen. Emneansvarlig skal få denne informasjonen via de FS-ansvarlige på fakultetet.

Alternative vurderingsformer

Vurdering i undervisningsperioden

Vurdering i undervisningsperioden

Se også Retningslinjer NMBU - gjennomføring av delprøver i undervisningsperioden for mer informasjon om gjennomføring av vurdering i undervisningsperioden.

Sensur og sensorer

Begrunnelse og klage

For fakultetet:

Se informasjon på intranett

For fagperson/sensor intern og ekstern:

Begrunnelse - Explanation

Se informasjon på NMBU intranett

Klage - Appeal

Karakterbetegnelser og karakterregler

Published 14. mai 2018 - 10:09 - Updated 23. mars 2023 - 22:30