Eksamen og vurdering

Eksamensgjennomføring

Prøver og eksamen utenom ordinær eksamensperiode

Obligatorisk aktivitet

Sensur, sensorveiledning, begrunnelse og klage

Sensorer - interne og eksterne

 

 

Published 14. mai 2018 - 10:09 - Updated 18. February 2019 - 10:00