Eksamen - informasjon for undervisere

Her følger nyttig informasjon og linker for undervisere i tilknytning til eksamen ved NMBU.

Eksamen - undervisere

Eksamensplaner
Sentraladministrasjonen fastsetter dato og tidspunkt for avsluttende skriftlige prøve/eksamen samt langsgående prøver med avsluttende skriftlig prøve/eksamen. Tidspunktet for eksamen fremkommer på siden for  time- og eksamensplaner.

  • Eksamenstidspunkt finnes fra time- og eksamensplanen ved å søke på ønsket emne. Velg uke tilsvarende eksamensperiode. Eksamensplanen settes opp på grunnlag av kollisjonsmatriser innmeldt fra instituttene.
  • Dato og tidspunkt for muntlige prøver og hjemmeoppgaver fastsettes av emneansvarlig i samarbeid med studentene.
  • Studentene får informasjon om romplassering for skriftlige prøver på studentweb ca 1 uke etter avmeldingsfristen. Emneansvarlig skal få denne informasjonen via de FS-ansvarlige på instituttet.

Eksamensreglement

Instrukser, skjema og maler vedrørende eksamen

NB: Eksamensppgavene skal leveres, ferdig kopiert i rett antall, til studieavdelingen minst 3 arbeidsdager før eksamen. Instruks til mal for eksamensoppgaver gir nærmere informasjon

Andre nyttige skjema og maler 

Fusk og forsøk på fusk til eksamen
Rettningslinjer og rutiner for behandling av fusk og forsøk på fusk finnes

Endring av eksamenstidspunkt skriftlig prøve.
Dersom tidspunkt for skriftlig avsluttende prøve skal endres etter at eksamensplanen er publisert, må alle studenter som er meldt opp i aktuelt emne samtykke til dette skriftlig. Endringen av tidspunkt blir vanligvis organisert av studentene som ønsker å flytte eksamenstidspunkt. Man må da bruke lister fra FS etter at oppmeldingsfristen har gått ut. Kontakt FS-ansvarlig på fakultetet. Om det er noen studenter som uansett ikke kan ta eksamen grunnet manglende obligatoriske aktiviteter, må emneansvarlig bekrefte dette. Emneansvarlig må også bekrefte at nytt tidspunkt passer. Nytt tidspunkt må ligge innenfor oppsatt eksamensperiode.

Kontakt timeplan@nmbu.no for å finne ut hvilke dager som kan være mulige alternativer. Det er viktig at det tas hensyn til at det er tilgjengelig romkapasitet den dagen det ønskes å flyttes til. timeplan@nmbu.no kan også være behjelpelig med å se når det kan være kollisjon for studenter emnet er timeplansikret for. Dersom studenten(e) ønsker å endre eksamenstidspunkt, bør dette ordnes så snart studenten(e) er blitt klar over problemet. Endring av eksamenstidspunkt må senest skje før avmeldingsfristen.

Info om eksamen for studenter 
På studieavdelingens sider finner du også nyttig informasjon om eksamen. Informasjonen er i første omgang rettet mot studenter. Du finner bl.a. informasjon om oppmelding til eksamen, avmelding fra eksamen, ny prøve (konte), individuell tilrettelegging ved eksamen pga. nedsatt funksjonsevne og informasjon om klage på karakter.

Published 14. desember 2009 - 11:00 - Updated 27. mars 2018 - 9:28