Videresendingsside

Informasjon og rutiner for undervisere og studieveileder flyttes til NMBU intranett 

Studieavdelingen er i prosess med å flytte informasjon og rutiner for undervisere og studieveileder til NMBU intranett 

Informasjon for ekstern sensor m.m. vil fortsatt ligge eksternt

Sensur - for underviser

Sensur - for studieveileder

Published 23. mars 2023 - 14:05 - Updated 11. April 2023 - 12:40