Utsatt innleveringsfrist

Beskrivelse av rutine for behandling av søknad om utsatt innleveringsfrist for gradsoppgave (åpnes i fremvisning-modus i PowerPoint): 

Published 19. mars 2021 - 14:40 - Updated 13. April 2022 - 14:00