Sensur WISEflow

Pålogging i WISEflow

WISEflow: https://europe.wiseflow.net/login/no/nmbu

Intern sensor: For ansatte på NMBU bruk NMBU-Feidekonto

Ekstern sensor: Informasjon om pålogging i WISEflow

Nyttige videoer og materialer fra WISEflow (på engelsk)

Generell informasjon om hvordan laste ned besvarelser, bruke sensorverktøy, registrere karakterer:

Sensur av innleverte filer / langsvarsoppgaver / gradsoppgaver. Dersom studenter leverte besvarelse i form av PDF-fil (FLOWassign) , har sensorer tilgang til likhetsrapporter fra Urkund i WISEflow. 

Sensur av flervalgsoppgaver (FLOWmulti):

Sensurprosessen

  1. Både intern og ekstern sensor har tilgang til eksamensbesvarelse / oppgaven i WISEflow og kan utføre vurdering i sensorverktøy.
  2. Dersom sensor leser oppgavene i sensorverktøyet kan sensor sette sitt forslag til karakter her. Intern og ekstern sensor kan utføre vurdering uavhengig.
     
  3. Når sensor har satt sin vurdering på alle kandidatene trykk på «Åpne karakteroversikt», sjekker om karakterene er lagt inn riktig og deretter trykker på «Send inn alle».
  4. Sensur kan også foregå ved å gå direkte til sensurregistreringsbildet- trykk på «Åpne karakteroversikten» fra eksamenssiden for å åpne dette bildet. Merk at det også er en knapp «Eksporter karakterer», der du som sensor kan laste ned karakterene, enten som en PDF eller CSV-fil dersom du skulle ønske det.

  5. Sensor registrerer vurderinger i kolonnen vurdering. Registrer karakterer og  trykk «Send inn alle» når du har lagt alle inn.

sensurregistrering-2

 

   6. Dersom du har registrert dine vurderinger, men eventuell medsensor enda ikke har registrert sine vurderinger, vil din vurdering bli låst og dukke opp i kolonnen med «hengelås» over.

   7. Når BEGGE/ALLE sensorene (dersom det er mer enn en) har registrert og sendt inn sine karakterer vil dette bli synlig for den andre sensoren. Dersom sensorene har registrert lik karakter blir karakteren sendt inn til Studieavdelingen, og dette er  markert med en grønn hake i høyre kolonne.

   8. Dersom sensorene har registrert ulik karakter vil en rød varselstrekant dukke opp i midtre kolonne. Sensorene snakker sammen og blir enige om endelig karakter for hver kandidat, setter vurdering på ny og sender inn ny vurdering ved at begge sensorene trykker på knappen for «Send inn alle» på nytt.

Karakteren blir så overført til FS, og deretter publiseres karakteren i StudentWeb.

  • Dersom kandidaten har levert en blank oppgave, skal karakteren være F.
  • Dersom kandidaten ikke har levert noe, vil Studieavdelingen registrere «ikke møtt».

Feil i sensur

Dersom man oppdager at man har skrevet feil karakter etter at man har trykt på knappen for «Send inn alle» må du ta kontakt med Studieavdelingen så fort som mulig – epost: sensur@nmbu.no

Spørsmål?

Teknisk støtte: wiseflow@nmbu.no
Spørsmål om sensur: sensur@nmbu.no

Published 17. mars 2021 - 12:49 - Updated 25. januar 2022 - 17:44