Sensur Fagpersonweb

NB: Obligatorisk aktivitet føres før sensur føres

Der obligatorisk aktivitet mangler, skal det gis beskjed til sensur@nmbu.no med emnekode og kandidatnummer.

Pålogging i Fagpersonweb

Fagpersonweb: https://fsweb.no/fagpersonweb/login.jsf?inst=fsnmbu

INTERN SENSOR: For ansatte på NMBU bruk NMBU-Feidekonto

EKSTERN SENSOR:

  • fagperson som har norsk identitetsnummer (D-nummer eller fødselsnummer) bruk ID-porten (bankid eller en av de andre) Informasjon om pålogging av ekstern fagperson i Fagpersonweb
  • fagperson som ikke har norsk identitetsnummer (D-nummer eller fødselsnummer) bruk NMBU-Feide-konto (fakultetet må søke om det)

Sensurprossesen

  1. Velg «Sensur» øverst.
  2. Finn emnet du skal sensurere, fyll inn karakterer og eventuell kommentarer.
    (Kommentarene blir ikke vist frem til studenten, men kan være til nytte feks ved begrunnelse eller klage).

Sensurregistrering

3. Når du har fylt inn karakter på de studentene du har resultat for kan du «signere og overføre».

4. Studenter med «ikke møtt» (ikke levert) skal stå tomme.

5. Du vil deretter få en kvittering.

Veiledning på FS-support sider

Feil i sensur

Dersom man oppdager at man har skrevet feil karakter etter at man overført karakterer må du ta kontakt med Studieavdelingen så fort som mulig – epost: sensur@nmbu.no

Spørsmål?

Teknisk støtte: fs@nmbu.no Spørsmål om sensur: sensur@nmbu.no

 
Published 17. mars 2021 - 9:06 - Updated 21. januar 2022 - 11:28