Sensor gradsoppgave

Innledning

Denne veiledningen retter seg mot studieveiledere og administrative ansatte ved fakultet som har tilgang til Felles studentsystem (FS).
Sensorer må registreres i kommisjon i FS for at de kan utføre vurdering digitalt i WISEflow.

Ansvarsfordeling/rutine
Studieavdelingen oppretter én kommisjon per gradsoppgave i en vurderingsperiode. Det er fakultetets ansvar for å registrere intern (hovedveileder) og ekstern sensor i kommisjon i FS for gradsoppgave. Siden gradstudenter på det samme kullet kan ha ulike hovedveiledere, må kommisjonen derfor registreres per student/gradsoppgave (eller flere gradsoppgaver hvis de samme sensorene skal vurdere dem). Fakultetet sikrer også at sensorer har tilgang til gradsoppgaven(-e) i WISEflow etter innlevering.
Ved problemet med tilgangen, ta kontakt med Studieavdelingen (wiseflow@nmbu.no).

Forutsetninger
For å registrere ekstern sensor i kommisjon, må han/hun være:
1. registrert som person,
2. registrert som fagperson,
3. oppnevnt som sensor ved fakultet.

Dersom ekstern person ikke er registrert som fagperson og/eller oppnevnt som sensor i FS, sjekk veiledning:

Registrering av ekstern sensor i kommisjon for gradsoppgave - arbeidsprosess

Foto
Flyt-kart laget i Visio

Rapporter i FS
For å holde oversikt over oppnevne sensorer ved fakultet, bruk rapport FS501.001: Oppnevnte sensorer i FS.
Andre nyttige rapporter om sensorer i FS:
FS.501.002 Kommisjon for eksamen – viser sensorer som har blitt registrert for en eksamen; kan generes per emne eller sted.
FS.501.003 Sensoroppdrag – viser sensoroppdrag per fagperson (alle emner hvor fagpersonen har blitt registrert som sensor i en periode); kan generes per emne, sted eller enkeltperson.
FS501.004 Sensorhistorikk – viser historikk på tidligere sensorer etter sted eller emne.
Mer informasjon om rapportene finnes i brukerdokumentasjon for FS-system.

Registrer sensorer i kommisjon og opprett kommisjoner i FS

Sensorer registreres i kommisjon for gradsoppgave på den samme måten som for emne –

Det samme gjelder oppretting av nye kommisjoner.

Registrer sensorer
Åpne: «Kommisjon med sensorer»-bilde (Vurdering -> Bilder -> Sensor / kommisjon -> Kommisjon med sensorer).

Søk opp en eksisterende kommisjon for gradsoppgave.
OBS! Når du søker opp gradsoppgave bruk reell tid (ikke tid). Reell tid er den aktuelle vurderingsperioden når studenten skal levere gradsoppgaven. Det er særlig viktig for masteroppgaver med 60 sp. omfang:
tid (oppmelding): 2019 12 -> reell tid (innlevering): 2020 05
tid (oppmelding): 2020 05 -> reell tid (innlevering): 2020 12

Trykk på underbildet, og deretter på «Ny rad». Fyll inn informasjon for intern og ekstern sensor (fødselsnummer, rolle). Trykk «Enter» for å lagre.

Opprett en ny kommisjon
Hvis du vil opprette en ny kommisjon, klikk på den øverste delen av «Kommisjon med sensorer»-bildet, og deretter på «Ny rad».
Skriv inn emnekode, vurderingskombinasjon, tid (du kan også kopiere disse opplysningene med å trykke på Shift+Ctrl+C og lime inn den i den nye raden med Shift+Ctrl+V).
Oppgi kommisjonnummer (løpende tall) og trykk «Enter» for å lagre.
Registrer intern og ekstern sensor i denne kommisjonen.
Opprett så mange kommisjoner som trengs.
Oppgi gjerne studentens navn som kommisjonsnavn – det hjelper å holde oversikt over kommisjoner.

En detaljert forklaring med skjermdumper finnes her

Tilkobling mellom student og kommisjon i FS

Siden det er flere kommisjoner som benyttes, må hver student kobles med en riktig kommisjonen. Kobling mellom studenter og kommisjoner kan utføres i Vurderingsenhet samlebilde (Vurdering -> Bilder -> Vurderingsenhet samlebilde). Student samlebilde kan også brukes.

Husk å bruke reell tid (ikke tid) når du søker opp vurderingsenhet med gradsoppgaven (det er særlig viktig for masteroppgaver med 60 sp. omfang!).

I Vurderingsenhet samlebilde finnes informasjon om kommisjoner for gradsoppgave som allerede har blitt opprettet («Kommisjon»-underbilde).

Kommisjonen kan kobles med studenten i «Melding» eller «Kandidat»-underbilde.

«Melding»-underbilde
Finn studenten på listen og skriv inn kommisjonsnummer i «Kommisjon»-feltet.

«Kandidat»-underbilde
Finn studenten på listen og skriv inn kommisjonsnummer i «Komm.»-kolonne.

 

Sensorer i WISEflow

Studieveiledere og administrative ansatte ved fakultetet har fått tildelt administrator-rolle i WISEflow og har blitt lagt inn på gradsoppgaver de har ansvar for.

Logg inn i WISEflow med FEIDE, åpne «Administrator»-fanen med oversikten over alle flower hvor du har en administrator-rolle.

Søk opp innleveringsflow med emnekode eller studentens navn.
Det kan hevne at det dukker opp flere innleveringsflow for den samme gradsoppgaven. For å velge riktig flow, sjekk avslutningsdato og termin.

Hvordan søke opp innleveringsflow med emnekode:

Hvordan søke opp innleveringsflow med studentens navn:

Åpne riktig flow, i «Sensur og vurdering»-delen trykk på «Administrer sensorer»-knappen.

Her finnes oversikt over sensorer og sensorgrupper (kommisjoner) som er tilkoblet til innleveringsflowen.
Sensorer og tildeling av kommisjoner til studenter blir synkronisert i WISEflow med det som har blitt registrert i FS. Det er en standardinnstilling for alle innleveringsflower i WISEflow.
Synkronisering skjer hver kveld. Dersom du ikke vil vente til den automatiserte synkroniseringen, kan du trykke på den grønne knappen: «Synkroniserer med SIS».

Dersom det er feil i tilkobling eller sensoren er registrert i feil kommisjon, må endingene gjøres i FS (i «Kommisjon med sensorer»-bildet eller Vurderingsenhet samlebilde).

Sensorer får tilgang til gradsoppgave dagen etter innleveringsfristen og skal få beskjed om vurderingsperiodens start (se avsnittet automatiske e-poster om sensur fra WISEflow) .
Arbeidsfordeling av sensorer blant studenter blir synlig i den nedre delen av denne siden.

 

Automatiske e-poster om sensur fra WISEflow

Administrator skal få en automatisk melding fra WISEflow når:

  • den ordinære innleveringsfristen utgår.
  • den utsatte innleveringsfristen utgår (dispensert deltakers avslutning).

Det blir dessverre ikke sendt ut melding om en registrert karakter til administrator.

Sensor skal få en automatisk melding fra WISEflow:

  • når sensoren blir koblet til flowen.
  • når vurderingsperioden/sensurperioden starter.
  • når vurderingsperioden/sensurperioden blir endret.
  • ved konflikt mellom registrerte karakterer.
  • ved manglende innsendelse av karakter (72 timer før sensurfrist).
Published 19. mars 2021 - 16:25 - Updated 13. April 2022 - 14:09