Sensor-WISEflow

Tilgang til besvarelser og pålogging i WISEflow

Besvarelser i emner som har digital eksamen vil bli gjort tilgjengelig for sensorer digitalt via WISEflow, de vil ikke bli sendt på papir. Både intern og ekstern sensor skal ha tilgang til besvarelsene i WISEflow når vurderingsperiode begynner og skal ha den inntil sensurfrist utgår.  Dersom eksamen som skal sensureres, er ikke tilgjengelig under "Sensor"-fanen i WISEflow, ta kontakt med administrasjon ved fakultet

Intern sensor logger seg i WISEflow via NMBU-Feidekonto.

Ekstern sensor logger seg via ID-porten (MinID, BankID på mobil, BankID, Buypass eller Commfides) eller NMBU-Feidekonto (fagpersoner uten norsk identitetsnummer (D-nummer eller fødselsnummer)).

Fordeling av besvarelser mellom sensorer

Som utgangspunkt tildeles alle besvarelser til alle sensorer registrert i kommisjon (kommisjon består vanligvis av én ekstern og én intern sensor), og alle sensorer må registrere karakterer i WISEflow. Dersom det er flere sensorer som deltar i sensurarbeidet (flere kommisjoner), fordeles besvarelsene i systemet, slik at sensorer får tilgang til de besvarelsene han/hun skal vurdere. I slik tilfelle må emneansvarlig informere studieavdelingen om den ønskelige fordelingen mellom sensorene. 

Dersom besvarelsene skal fordeles på annen måte (f.eks. sensor skal vurdere kun utvalgte seksjoner av flervalgsoppgave-eksamen), eller noen kun skal ha lesetilgang, kan det avtales med studieavdelingen.

Delprøver og avsluttende eksamen i WISEflow - karakterregistrering

Delprøve i WISEflow (karakter ikke teller 100%)

Dersom delprøve eller eksamen som ikke teller 100%, gjennomføres i WISEflow, ta kontakt med studieavdelingen for å avklare hvor den avsluttende sensuren skal føres.

Avsluttende eksamen i WISEflow (karakter teller 100%)

Den endelige karakteren registreres i WISEflow. Karakterer blir tilgjengeliggjort i Studentweb dagen etter sensur utført i WISEflow. 

Utføring av sensur

Vurdering utføres i WISEflow.  

Dersom studenter leverte besvarelse i form av PDF-fil (FLOWassign) , har sensorer tilgang til likhetsrapporter fra Urkund i WISEflow.

Synliggjøring av vurdering for studenter i WISEflow

Vurdering av innleverte filer / langsvarsoppgaver

Studenter har tilgang til sin besvarelse i WISEflow etter eksamen, men de skal ikke se vurdering der. Karakterer blir tilgjengeliggjort i Studentweb.

Vurdering av flervalgsoppgaver (FLOWmulti)

Hverken oppgavesett eller vurdert besvarelse blir synliggjort for studenten etter eksamen. Emneansvarlig kan velge om studenter skal ha adgang til besvarelsen etter innlevering, resultater av automatisk validering (gjelder spørsmål hvor riktig svar er forhåndsdefinert) eller resultater etter endt vurdering. Ta kontakt med studieavdelingen, dersom du vil slå på tilgangen for studenter. 

 

Published 15. mars 2017 - 12:56 - Updated 30. november 2021 - 15:41