Sensor i kommisjon

Innledning

Denne veiledningen retter seg mot studieveiledere og administrative ansatte ved fakultet som har tilgang til Felles studentsystem (FS).
Sensorer må registreres i kommisjon i FS for at de kan utføre sensur digitalt i WISEflow eller registrere karakterer i Fagpersonweb.

Ansvarsfordeling/rutine
Studieavdelingen oppretter kommisjonen. Det er fakultetets ansvar å registrere intern og evt. ekstern sensor i kommisjon i FS for emne (vurderingsenhet med digital eksamen eller sensur i Fagpersonweb). Dette gjelder både ordinær og konte eksamen.  
Studieavdelingen sikrer for at sensorer får tilgang til besvarelser i WISEflow etter eksamen.
Sensorene får tilgang til å registrere karakterer i Fagpersonweb etter de blir lagt inn i kommisjonen i FS.

Forutsetninger
For å registrere ekstern fagpersom i kommisjon med sensorer, må han/hun først være i FS:
1. registrert som "person",
2. registrert som "fagperson",
3. oppnevnt som "sensor".

Dersom ekstern person ikke er registrert som fagperson og/eller oppnevnt som sensor i FS, sjekk veiledning: 

Rapporter i FS
For å få oversikt over oppnevne sensorer ved fakultet, bruk rapport FS501.001: Oppnevnte sensorer i FS.
Andre nyttige rapporter om sensorer i FS:
FS.501.002 Kommisjon for eksamen – viser sensorer som har blitt registrert for en eksamen; kan generes per emne eller sted.
FS.501.003 Sensoroppdrag – viser sensoroppdrag per fagperson (alle emner hvor fagpersonen har blitt registrert som sensor i en periode); kan generes per emne, sted eller enkeltperson.
FS.501.004 Sensorhistorikk – viser historikk på tidligere sensorer etter sted eller emne.
Mer informasjon om rapportene finnes i brukerdokumentasjon for FS-system.

Registrering av ekstern sensor i kommisjon for gradsoppgave - arbeidsprosess

Registrering av ekstern sensor i kommisjon for gradsoppgave - arbeidsprosess

Photo
Flyt-kart laget i Visio

Finn riktig vurderingsenhet

Kommisjon med sensorer skal kun registreres for vurderingsenheter som har registrert WISEFLOW eller FAGWEB som sensursystemet.
Det sjekkes i Vurderingsenhet samlebilde (Vurdering -> Bilder -> Vurderingsenhet samlebilde).

Hvordan sjekke vurderingsenheter som har registrert WISEFLOW eller FAGWEB som sensursystemet

Hvordan sjekke vurderingsenheter som har registrert WISEFLOW eller FAGWEB som sensursystemet

Photo
FS skjermdump

Vurderingsenhet samlebilde består av flere underbilder. I "Kommisjon"- underbilde finnes det oversikt over evt. kommisjoner som allerede er opprettet for vurderingsenhet.  Gjennom dette underbilde kan det åpnes "Kommisjon med sensorer"-bilde. Studieavdelingen anbefaler at "Kommisjon med sensorer"-bilde åpnes gjennom Vurderingsenhet samlebilde.

Hvordan åpne "Kommisjon med sensorer"-bilde gjennom Vurderingsenhet samlebilde

Hvordan åpne "Kommisjon med sensorer"-bilde gjennom Vurderingsenhet samlebilde

Photo
FS skjermdump

Én kommisjon per vurderingsenhet

Velg riktig vurderingskombinasjon i «Kommisjon med sensorer»-bilde (raden som er markert med hånd/finger), trykk på underbildet, og deretter på «Ny rad». Fyll inn:
– sensorens fødselsnummer (du kan kopiere fødselsnr. fra f.eks. «Fagperson»-bildet med å trykke på Shift+Ctrl+C og lime inn «Kommisjon med sensorer»-bildet med Shift+Ctrl+V).
– sensorens rolle (EKSTERN).
Klikk «Enter» for å lagre.
Gjenta dette for andre relevante vurderingskombinasjoner.

27.jpg

Flere kommisjoner per vurderingsenhet

Som regel må alle sensorer som er registrert i én kommisjon, være enig om karakteren og registrere den i WISEflow/Fagpersonweb. Det er derfor viktig at riktig personer er registrerte i en riktig kommisjon. Dersom det er flere eksterne sensorer som skal involveres i sensur, må det opprettes flere kommisjoner:
Kommisjon 1: Intern sensor + Ekstern sensor 1
Kommisjon 2: Intern sensor + Ekstern sensor 2
Kommisjon 3: Intern sensor + Ekstern sensor 3
Dette gjelder særlig store emner med mange eksamenkandidater.

Klikk på den øverste delen av «Kommisjon med sensorer»-bildet, og deretter på «Ny rad».

28.jpg

Skriv inn emnekode, vurderingskombinasjon, tid. Du kan også kopiere disse opplysningene med å trykke på Shift+Ctrl+C og lime inn den i den nye raden med Shift+Ctrl+V.
Oppgi kommisjonnummer (løpende tall) og trykk «Enter» for å lagre.

29-1.jpg

Registrer intern og ekstern sensor i denne kommisjonen.
Trykk på underbildet, og deretter på «Ny rad». Fyll inn følgende informasjon for intern sensor:
– sensorens fødselsnummer (du kan kopiere fødselsnr. fra f.eks. «Fagperson»-bildet med å trykke på Shift+Ctrl+C og lime inn «Kommisjon med sensorer»-bildet med Shift+Ctrl+V).
– sensorens rolle (INTERN).
og deretter for ekstern sensor.
Klikk «Enter» for å lagre.

30.jpg

Opprett så mange kommisjoner som mange kombinasjoner av interne og eksterne sensorer er planlagt i forbindelse av sensur.

Fakultet/ emneansvarlig må informere studieavdelingen (sensur@nmbu.no) om fordeling av kandidater mellom kommisjonene. 

Muntlig eksamen – kommisjoner fordeles per studenter

For mulig eksamen hvor kommisjoner fordeles per studenter, må kommisjonene registres på den samme måten som for gradsoppgave. 

 

Published 17. mars 2021 - 13:11 - Updated 10. mai 2021 - 11:27