Sensor i kommisjon

Innledning

Denne veiledningen retter seg mot studieveiledere og administrative ansatte ved fakultet som har tilgang til Felles studentsystem (FS).
Sensorer må registreres i kommisjon i FS for at de kan utføre sensur digitalt i WISEflow eller registrere karakterer i Fagpersonweb.

Ansvarsfordeling/rutine
Studieavdelingen oppretter kommisjonen. Det er fakultetets ansvar å registrere intern og evt. ekstern sensor i kommisjon i FS for emne (vurderingsenhet med digital eksamen eller sensur i Fagpersonweb). Dette gjelder både ordinær og konte eksamen.  
Studieavdelingen sikrer for at sensorer får tilgang til besvarelser i WISEflow etter eksamen.
Sensorene får tilgang til å registrere karakterer i Fagpersonweb etter de blir lagt inn i kommisjonen i FS.

Forutsetninger
For å registrere ekstern fagpersom i kommisjon med sensorer, må han/hun først være i FS:
1. registrert som "person",
2. registrert som "fagperson",
3. oppnevnt som "sensor".

Dersom ekstern person ikke er registrert som fagperson og/eller oppnevnt som sensor i FS, sjekk veiledning: 

Rapporter i FS
For å få oversikt over oppnevne sensorer ved fakultet, bruk rapport FS501.001: Oppnevnte sensorer i FS.
Andre nyttige rapporter om sensorer i FS:
FS.501.002 Kommisjon for eksamen – viser sensorer som har blitt registrert for en eksamen; kan generes per emne eller sted.
FS.501.003 Sensoroppdrag – viser sensoroppdrag per fagperson (alle emner hvor fagpersonen har blitt registrert som sensor i en periode); kan generes per emne, sted eller enkeltperson.
FS.501.004 Sensorhistorikk – viser historikk på tidligere sensorer etter sted eller emne.
Mer informasjon om rapportene finnes i brukerdokumentasjon for FS-system.

Vurderingsenhet

Kommisjon med sensorer skal kun registreres for vurderingsenheter som har registrert WISEFLOW eller FAGWEB som sensursystemet.
Det sjekkes i Vurderingsenhet samlebilde (Vurdering -> Bilder -> Vurderingsenhet samlebilde).

Vurderingsenhet samlebilde består av flere underbilder. I "Kommisjon"- underbilde finnes det oversikt over evt. kommisjoner som allerede er opprettet for vurderingsenhet.  Gjennom dette underbilde kan det åpnes "Kommisjon med sensorer"-bilde. Studieavdelingen anbefaler at "Kommisjon med sensorer"-bilde åpnes gjennom Vurderingsenhet samlebilde.

Hvordan åpne "Kommisjon med sensorer"-bilde gjennom Vurderingsenhet samlebilde

Foto
FS skjermdump

Én kommisjon per vurderingsenhet

Velg riktig vurderingskombinasjon i «Kommisjon med sensorer»-bilde (raden som er markert med hånd/finger), trykk på underbildet, og deretter på «Ny rad». Fyll inn:
– sensorens fødselsnummer (du kan kopiere fødselsnr. fra f.eks. «Fagperson»-bildet med å trykke på Shift+Ctrl+C og lime inn «Kommisjon med sensorer»-bildet med Shift+Ctrl+V).
– sensorens rolle (EKSTERN).
Klikk «Enter» for å lagre.
Gjenta dette for andre relevante vurderingskombinasjoner.

27.jpg

Flere kommisjoner per vurderingsenhet

Som regel må alle sensorer som er registrert i én kommisjon, være enig om karakteren og registrere den i WISEflow/Fagpersonweb. Det er derfor viktig at riktig personer er registrerte i en riktig kommisjon. Dersom det er flere eksterne sensorer som skal involveres i sensur, må det opprettes flere kommisjoner:
Kommisjon 1: Intern sensor + Ekstern sensor 1
Kommisjon 2: Intern sensor + Ekstern sensor 2
Kommisjon 3: Intern sensor + Ekstern sensor 3
Dette gjelder særlig store emner med mange eksamenkandidater.

Klikk på den øverste delen av «Kommisjon med sensorer»-bildet, og deretter på «Ny rad».

28.jpg

Skriv inn emnekode, vurderingskombinasjon, tid. Du kan også kopiere disse opplysningene med å trykke på Shift+Ctrl+C og lime inn den i den nye raden med Shift+Ctrl+V.
Oppgi kommisjonnummer (løpende tall) og trykk «Enter» for å lagre.

29-1.jpg

Registrer intern og ekstern sensor i denne kommisjonen.
Trykk på underbildet, og deretter på «Ny rad». Fyll inn følgende informasjon for intern sensor:
– sensorens fødselsnummer (du kan kopiere fødselsnr. fra f.eks. «Fagperson»-bildet med å trykke på Shift+Ctrl+C og lime inn «Kommisjon med sensorer»-bildet med Shift+Ctrl+V).
– sensorens rolle (INTERN).
og deretter for ekstern sensor.
Klikk «Enter» for å lagre.

30.jpg

Opprett så mange kommisjoner som mange kombinasjoner av interne og eksterne sensorer er planlagt i forbindelse av sensur.

Fakultet/ emneansvarlig må informere studieavdelingen (sensur@nmbu.no) om fordeling av kandidater mellom kommisjonene. 

Muntlig eksamen – kommisjoner fordeles per studenter

For mulig eksamen hvor kommisjoner fordeles per studenter, må kommisjonene registres på den samme måten som for gradsoppgave. 

 

Published 17. mars 2021 - 13:11 - Updated 30. november 2021 - 20:39