Klagesensor klagekommisjon FS

Rutine

Det er fakultetet som registrerer intern og ekstern klagesensor i klagekommisjon i FS for emnet/vurderingen.
Dersom det er flere klagekommisjoner som skal benyttes per emne, må alle opprettes i FS (som separate kommisjoner).

Forutsetninger
For å registrere ekstern klagesensor i klagekommisjon, må han/hun være registrert i FS: 

Rapporter i FS
For å holde oversikt over oppnevne sensorer/klagesensorer ved fakultetet, bruk rapport FS501.001: Oppnevnte sensorer i FS.
Andre nyttige rapporter om sensorer i FS:
FS.501.003 Sensoroppdrag – viser sensoroppdrag per fagperson (alle emner hvor fagpersonen har blitt registrert som sensor i en periode); kan generes per emne, sted eller enkeltperson.
FS501.004 Sensorhistorikk – viser historikk på tidligere sensorer etter sted eller emne.
For å holde oversikt over klagesensorer registrert i klagekommisjon per klagesak ved fakultetet, bruk rapport: FS.579.001 Begrunnelse og klage.
Mer informasjon om rapportene om klage finnes i brukerdokumentasjon for FS-system.

Registrer klagesensorer i kommisjon i FS

Klagekommisjoner er alle kommisjoner som har registrert «J» ved «Klagekommisjon»-feltet.
Åpne Vurderingsenhet samlebilde (Vurdering -> Bilder -> Vurderingsenhet samlebilde), søk opp emne i riktig vurderingsperiode, åpne underbilde «Kommisjon» og deretter trykk på knappen: «Åpne Kommisjon med sensorer».

Klagekommisjon

Foto
FS skjermdump

Registrer intern og ekstern klagesensor i denne klagekommisjonen.
Trykk på underbildet, og deretter på «Ny rad». Fyll inn følgende informasjon for intern klagesensor:
– sensorens fødselsnummer (du kan kopiere fødselsnr. fra f.eks. «Fagperson»-bildet med å trykke på Shift+Ctrl+C og lime inn «Kommisjon med sensorer»-bildet med Shift+Ctrl+V).
– sensorens rolle (INTERN).
og deretter for ekstern klagesensor (sensorens rolle: EKSTERN).
Klikk «Enter» for å lagre.

Hvordan registrere klagesensorer i klagekommisjon i FS

Foto
FS skjermdump

Da er klagesensorer registrert i klagekommisjon i FS.

Opprette en ny klagekommisjon

Én klagekommisjon blir opprettet automatisk per vurdering når klagesak registreres i FS. Dersom fakultetet ønsker å opprette klagekommisjon på forskudd, må fakultetet opprette klagekommisjonen selv. Det samme gjelder hvis det må opprettes flere klagekommisjoner.

Åpne Vurderingsenhet samlebilde (Vurdering -> Bilder -> Vurderingsenhet samlebilde), søk opp emne i riktig vurderingsperiode, åpne underbilde «Kommisjon» og deretter trykk på knappen: «Åpne Kommisjon med sensorer».
For å opprette en klagekommisjon, klikk på den øverste delen av bildet, og deretter på «Ny rad».

Hvordan opprette en ny klagekommisjon

Foto
FS skjermdump

Skriv inn i den nye raden:
– emnekode.
– tid / reell tid.
– kommisjonnummer (løpende tall).
– sett «J» ved «Klagekommisjon»-feltet.
Du kan også kopiere disse opplysningene med å trykke på Shift+Ctrl+C på raden over og lime inn den i den nye raden med Shift+Ctrl+V.
Trykk «Enter» for å lagre.

Opprett så mange klagekommisjoner som planlagte kombinasjoner med interne og eksterne klagesensorer i emnet. Oppgi gjerne kommisjonsnavn for å kunne holde oversikt over klagekommisjoner.

Når det kun foreligger én klagekommisjon blir klagesaken automatisk tildelt klagesensorer. Dersom det er flere klagekommisjoner på en vurdering, må hver klagesak fordeles manuelt til riktig klagekommisjon. Dette gjøres i FS-bildet Begrunnelse og klage - mer informasjon: Rutiner for behandling av begrunnelses- og klagesaker på fakultetene

Hvordan finne klagekommisjonnr.

Foto
FS skjermdump

Published 17. mars 2021 - 15:11 - Updated 7. April 2022 - 16:59