Klagesensor klagekommisjon FS

Innledning

Denne veiledningen retter seg mot studieveiledere og administrative ansatte ved fakultet som har tilgang til Felles studentsystem (FS).
Klagesensorer må registreres i klagekommisjon i FS for at de kan utføre digitalt en ny vurdering etter klage (ha tilgang til besvarelse (-er) i WISEflow og registrere karakter (-er) i WISEflow eller Fagpersonweb.
Veiledning gjelder klagesaker både på gradsoppgaver og emner.

Ansvarsfordeling/rutine
Studieavdelingen oppretter én klagekommisjon per emne når klagesak registreres i FS. Dersom fakultetet ønsker å opprette klagekommisjon på forskudd, må fakultetet opprette klagekommisjonen selv.
Det er fakultetets ansvar å registrere intern og ekstern klagesensor i klagekommisjon i FS for emnet eller gradsoppgave.
Dersom det er flere klagekommisjoner som skal benyttes per emne/gradsoppgave, må alle opprettes i FS (som separate kommisjoner).

Forutsetninger
For å registrere ekstern klagesensor i klagekommisjon, må han/hun være:
1. registrert som person,
2. registrert som fagperson,
3. oppnevnt som sensor ved fakultetet.
Dersom ekstern person ikke er registrert som fagperson og/eller oppnevnt som sensor i FS, sjekk veiledning: 

 • Hvordan registrere ny ekstern fagperson og oppnevne sensor i FS

  Rapporter i FS
  For å holde oversikt over oppnevne sensorer/klagesensorer ved fakultetet, bruk rapport FS501.001: Oppnevnte sensorer i FS.

  Andre nyttige rapporter om sensorer i FS:
  FS.501.003 Sensoroppdrag – viser sensoroppdrag per fagperson (alle emner hvor fagpersonen har blitt registrert som sensor i en periode); kan generes per emne, sted eller enkeltperson.
  FS501.004 Sensorhistorikk – viser historikk på tidligere sensorer etter sted eller emne.

  For å holde oversikt over klagesensorer registrert i klagekommisjon per klagesak ved fakultetet, bruk rapport: FS.579.001 Begrunnelse og klage.
  Mer informasjon om rapportene om klage finnes i brukerdokumentasjon for FS-system.

Klagesak og vurderingskombinasjon

Topp-nivå (dvs. vurdkomb: L, S, O, etc.)
Klagesaker registreres som regel på emnets vurderingskombinasjons topp-nivå (dvs. vurdkomb: L, S, O, etc.) siden studenter har klagerett kun på endelige karakterer.

Det er mulig å behandle klagesak i WISEflow kun hvis eksamen har blitt registrert på vurderingskombinasjons topp-nivå, dvs. klagesak på avsluttende eksamen i langsgående vurdering kan ikke behandles i WISEflow. I et sånt tilfelle må klagesensorer registrere karakter i Fagpersonweb.

Registrer klagesensorer i klagekommisjon

Studieavdelingen oppretter én klagekommisjon per emne når klagesak registreres i FS. Dersom fakultetet ønsker å opprette klagekommisjon på forskudd, må fakultetet opprette klagekommisjonen selv – se del: Opprett en ny klagekommisjon i FS. Det samme gjelder hvis det må opprettes flere klagekommisjoner.

Åpne Vurderingsenhet samlebilde (Vurdering -> Bilder -> Vurderingsenhet samlebilde), søk opp emne i riktig vurderingsperiode, åpne underbilde «Kommisjon» og deretter trykk på knappen: «Åpne Kommisjon med sensorer».
Klagekommisjoner er alle kommisjoner som har registrert «J» ved «Klagekommisjon»-feltet.

43-1024x400.jpg

Registrer intern og ekstern klagesensor i denne klagekommisjonen.
Trykk på underbildet, og deretter på «Ny rad». Fyll inn følgende informasjon for intern klagesensor:
– sensorens fødselsnummer (du kan kopiere fødselsnr. fra f.eks. «Fagperson»-bildet med å trykke på Shift+Ctrl+C og lime inn «Kommisjon med sensorer»-bildet med Shift+Ctrl+V).
– sensorens rolle (INTERN).
og deretter for ekstern klagesensor (sensorens rolle: EKSTERN).
Klikk «Enter» for å lagre.

44-1024x739.jpg

Da er klagesensorer registrert i klagekommisjon i FS.

Opprett en ny klagekommisjon i FS

Åpne Vurderingsenhet samlebilde (Vurdering -> Bilder -> Vurderingsenhet samlebilde), søk opp emne i riktig vurderingsperiode, åpne underbilde «Kommisjon» og deretter trykk på knappen: «Åpne Kommisjon med sensorer».
For å opprette en klagekommisjon, klikk på den øverste delen av bildet, og deretter på «Ny rad».

41-1-1024x413.jpg

Skriv inn i den nye raden:
– emnekode.
– tid / reell tid.
– kommisjonnummer (løpende tall).
– sett «J» ved «Klagekommisjon»-feltet.
Du kan også kopiere disse opplysningene med å trykke på Shift+Ctrl+C på raden over og lime inn den i den nye raden med Shift+Ctrl+V.
Trykk «Enter» for å lagre.

42-1024x473.jpg

Opprett så mange klagekommisjoner som planlagte kombinasjoner med interne og eksterne klagesensorer i emnet. Oppgi gjerne kommisjonsnavn for å kunne holde oversikt over klagekommisjoner.

Published 17. mars 2021 - 15:11 - Updated 22. mars 2021 - 13:17