Klage karakter WISEflow

Forutsetninger

Begrunnelseforespørsel og klage på karakter behandles i WISEflow kun for eksamen/prøve i dette eksamenssystemet. 

Det kan ikke brukes WISEflow som klagebehandlingssystem dersom endelig sensur er fastsatt på grunnlag av både skriftlig og muntlig prøve, f.eks. gradsoppgave. I dette tilfellet må protokoll fylles ut. Årsaken til det er at det må holdes en ny muntlig prøve hvis en ny vurdering resulterer i endring til gunst eller ugunst for klager. 

Frister

OBS! Frist for å registrere svar på begrunnelsesforespørsel eller klage på karakter må endres i bildet Begrunnelse og klage i FS og fristen blir deretter oppdatert i WISEflow og Fagpersonweb. Dette gjøres ikke direkte i WISEflow

Begrunnelse i WISEflow

Personer på fakultetet som har administrator-rolle for en eksamen i WISEflow har tilgang til å se begrunnelsesforespørsler. Oversikt over foresørsler åpner fra ordinær eksamen (hovedflow) ved å trykke på "Verktøy" i "Deltakere"-delen og deretter "Begrunnelser".

Hvordan administrator i WISEflow åpner oversikt over begrunnelsesforespørsel

Foto
WISEflow skjermdump

Klageflow i WISEflow

For å åpne klageflow, søk opp emne i Administrator-fanen i WISEflow. Bruk gjerne emnekode. Deretter trykk på "Klage"-fase. Klageflowene i WISEflow opprettes automatisk ved første klage i en vurdering.

Innstillinger

Klageflow inneholder informasjon om:
1 – «Sensorer»: registrerte klagesensorer i klagekommisjon.
2 – «Detakeranonymitet»: innstilling om deltakeranonimisering som er brukt i klageflowen - innstillingen er automatisk kopiert fra hovedflowen.
3 – «Umiddelbar karaktereksport»: automatisk overføring av resultater registrerte i WISEflow til FS. Som standard er innstillingen aktivert, men den kan deaktiveres.
4 – «Ytterligere materiale»: løsning for å dele sensorveiledning eller andre materialer med klagesensorer (materieler kan deles i formen av fil eller linke).
5 – «Eksporter vurdering»: oversikt over antall klagesaker som er: i vurdering -> har registrert karakter i WISEflow -> har overført karakter til FS.
6 – «Synkroniser med SIS»: umiddelbart synkronisering mellom FS og WISEflow.
7 – «Deltakere»: liste med kandidater som har sendt inn klage i vurdering, inkl. kandidatnummer, vurderingsfrister/sensurfrister, klagesensorer, resultater.

Oversikt over innstillinger i klageflow i WISEflow

Foto
WISEflow skjermdump

Sensorveiledning

Det er mulig å dele sensorveiledning med klagesensorer i klageflowen, selv om den ikke ble lastet opp i hovedflowen. Dette kan gjøres ved å trykke på nøkkelsymbolen i «Ytterligere materiale»-delen (nr. 4 på bilde over).

Klagekommisjoner

Dersom klagesensorer skal ha tilgang til besvarelse (-er) i WISEflow, må klagesensorer registreres i klagekommisjonen i FS. Hvordan registrere klagesensorer i klagekommisjon i FS

I «Deltakere»-delen på klageflowsiden finnes informasjon om fordeling av klagesensorer på kandidater.

Sensorfordeling i klageflow i WISEflow

Foto
WISEflow skjermdump

For å åpne oversikt på klagesensorer og klagekommisjoner som er tilkoblet til klagesaker, trykk på nøkkelsymbolen i «Sensorer»-delen.

Hvordan åpne oversikt over klagesensorer i WISEflow

Foto
WISEflow skjermdump

Klagesensorer og tildeling av klagekommisjoner til kandidater blir synkronisert med FS. Synkronisering skjer hver kveld. Dersom du ikke vil vente til den automatiserte synkroniseringen, kan du trykke på den grønne knappen: «Synkroniserer med SIS».

Hvordan synkronisere WISEflow med FS

Foto
WISEflow skjermdump
 

Avvik på to eller flere karakterer etter ny vurdering

Dersom det er avvik på to eller flere karakterer etter ny vurdering, blir det ikke synlig i klageflowen (karakter blir uansett eksportert til FS). I et slik tilfelle skal klagesaken se ut som behandlet i WISEflow. Det anbefales at fakultetet bruker rapport FS579.001 (sett hake ved “Vis kun saker: Med ny behandling”) for å holde oversikt over klagesaker som krever en ny behandling på grunn av avvik.
Utfyllende informasjon om behandling av avvik på to eller flere karakterer etter ny vurdering finnes på siden: Begrunnelse og klage på karakter - rutiner for fakultetene.

Trukket eller avvist klage

Dersom kandidaten bestemmer å trekke klagen tilbake eller klagen er avvist, blir kandidaten deaktivert automatisk i klageflow. Klagesensorer skal miste tilgang til kandidatens besvarelse i sensorverktøyet.

Visning av avvist eller trukket klage i WISEflow

Foto
WISEflow skjermdump

Potensielle problemer

  • Klagesensor ikke kan se klagen i WISEflow
    Klagesensor er ikke lagt inn i FS i klagekommisjon/koblet til riktig klagesak. Hvordan registrere klagesensorer i klagekommisjon i FS
  • Klagesensor kan se klageflowen i WISEflow, men kan ikke registrere karakter
    Fristen for klagesensur er gått ut og det må endres i FS og synkroniseres i WISEflow.
Published 19. mars 2021 - 16:02 - Updated 27. mai 2022 - 10:23