Fagpersonweb

Pålogging

Fagpersonweb: https://fsweb.no/fagpersonweb/login.jsf?inst=fsnmbu

For ansatte på NMBU bruk NMBU-Feidekonto

Feidep%C3%A5logging.jpg

Oversikt over emner

Med en gang man er logget på ser man hvilke emner man er tilknyttet. 

fagpersonweb-1.jpg

  • Du kan ikke se emnet i Fagpersonweb

Hvis du ikke ser emnet i Fagpersonweb, betyr det at det mangler registrering i vårt administrative system (f.eks. at OBLIG ikke har blitt registrert i dette emnet eller at du ikke er registrert som lærer i emnet).
Send e-post til Studieavdelingen (sensur@nmbu.no). Husk å oppgi emnekode du ikke finner i Fagpersonweb.

Oversikt over obligatoriske aktiviteter

Øverst til venstre er en knapp som her «Godkjenning av oblig. aktiviteter» (det kan hende at du må først trykke på en knapp med tre piler).
Trykker man her får man frem en oversikt over obligatoriske aktiviteter man er tilknyttet som lærer.
Her har man oversikt over obligatoriske aktiviteter man kan registrere vurdering på. Man har også mulighet til å velge termin.

 fagpersonweb-2.jpg

  • Du kan se emnet i Fagpersonweb, men kan ikke godkjenne OBLIG

Hvis du ikke ser en knapp med teksten «Godkjenn obligatorisk aktivitet» tilknyttet emnet, betyr det at det mangler registrering i vårt administrative system. Send e-post til Studieavdelingen (sensur@nmbu.no). Husk å oppgi emnekode og termin dette gjelder.

Registreringsbilde – oversikt

Inne på selve aktiviteten får man en lettfattelig oversikt over hvor i prosessen man er. Det er flere valg man kan gjøre. Man kan registrere i bildet eller importere et Excel-ark med resultater.

Resultatet registreres ved å trykke på knappen eller ved å skrives inn i feltet. Skrives det inn, må man være veldig nøyaktig.
OBS! Studenter som har tidligere godkjenning skal kun godkjennes på nytt, dersom de faktisk har gjennomført oblig på nytt.

Etter at resultatene er registrert, trykk på en grønn knapp: «Lagre og neste steg». Dersom resultatene stemmer, trykk knappen: «Signer og overfør». Resultatene blir nå låst (kan ikke angres) og overført til vårt administrativt system (Felles Studentsystem) og deretter publisert for studenter i StudentWeb.

Deretter åpner det seg en kvittering som viser:

  • hvilke kandidater som er overført til nå.
  • hvilke som eventuelt er overført av andre fagpersoner.
  • hvilke som ikke har blitt vurdert ennå.
  • hvilke kandidater overføringen feilet for.

Man kan trykke på knappen «Start registreringen på nytt» for å komme tilbake til første trinn i stegprosessen. Når man begynner på prosessen på nytt, så ser man enkelt hvem som er overført og hvilke resultater de fikk.

  • Du har oppdaget feil i overførte resultater

Dersom du oppdaget feil i overførte resultater, ta kontakt med Studieavdelingen (sensur@nmbu.no) så ført som mulig.

Detaljert power point presentasjon: Hvordan godkjenning av obligatorisk aktivitet gjennomføres i Fagpersonweb

Brukerdokumentasjon for FS-system: Registrere og overføre godkjenninger

Published 17. mars 2021 - 8:55 - Updated 22. mars 2021 - 13:11