Sensur og oblig

Obligatorisk aktivitet (OBLIG)

Det er fakultetets ansvar å sørge for at obligatorisk aktivitet er registrert før sensur registreres.

Det oppfordres til at fagpersoner (emneansvarlig eller medlærer) registrerer både godkjent og ikke godkjent obligatoriske aktiviteter selv i Fagpersonweb. Brukerveiledning for

Fagperson kan ikke se emnet i Fagpersonweb

Hvis fagpersonen ikke ser emnet/ ikke kan registrere OBLIG i Fagpersonweb, må han/hun få tildelt personrolle “emneansvarlig” eller “medlærer” i Emne samlebilde i FS (Studieelementer -> Bilder -> Emne samlebilde). Studieveiledere og administrative ansatte har rettigheter å gjøre dette i FS.

Fagperson kan se emnet i Fagpersonweb, men kan ikke godkjenne OBLIG

Hvis fagpersonen ikke ser en knapp med teksten «Godkjenn obligatorisk aktivitet» tilknyttet emnet, betyr det at Fagpersonweb ikke er valgt som sensursystem. Ta kontakt med Studieavdelingen (sensur@nmbu.no) for å få dette registrert.

Gjennomføring av sensur digitalt

Ingen papirprotokoller eller signaturer er nødvendig ved føring av sensur digitalt.

Sensorer må registreres i kommisjon i FS for at de kan utføre sensur digitalt i WISEflow eller Fagpersonweb.

Kommisjon består vanligvis av én ekstern og én intern sensor. Som regel må sensorer som er registrert i én kommisjon, være enige om karakteren og registrere den i WISEflow eller Fagpersonweb. 

Dersom sensor ikke finnes i FS, må han/hun registreres som fagperson og oppnevnes som sensor.

For eksamen hvor kommisjoner fordeles per student, må kommisjonene registres som for gradsoppgave.

Sensur i WISEflow

Én kommisjon: studieavdelingen tildeler alle besvarelser til sensorer registrert i kommisjon, og alle sensorer må registrere karakterer.

Flere kommisjoner: fakultet/ emneansvarlig må informere studieavdelingen (sensur@nmbu.no) om fordelingen av kandidater mellom kommisjonene.

Dersom besvarelsene skal fordeles på annen måte (f.eks. sensor skal vurdere kun utvalgte seksjoner av flervalgsoppgave-eksamen), eller noen kun skal ha lesetilgang, kan det avtales med studieavdelingen (sensur@nmbu.no).

Sensor kan ikke se emnet/eksamenen i WISEflow

Dersom sensor ikke kan se emnet/eksamenen i WISEflow, betyr det at han/hun ikke har blitt registrert i kommisjon for denne eksamenen (på vurderingsenhet for emne hvor WISEflow står både som eksamen- og sensursystem). 

Sensor ser emnet/eksamenen i WISEflow, men har ikke tilgang til besvarelse(-er)

Dersom sensor kan se emnet/eksamenen i WISEflow, men ikke besvarelser i sensorverktøyet , betyr dette at han/hun ikke har fått tildelt besvarelser i WISEflow. Ta kontakt med studieavdelingen (sensur@nmbu.no).

Sensur i Fagpersonweb

Én kommisjon: sensorer får automatisk tilgang til registrering av karakterer, alle sensorer registrert i kommisjon må registrere karakterer. Det er også mulig at én sensor registrerer på vegne av hele kommisjonen.

Flere kommisjoner: fakultet/ emneansvarlig må informere studieavdelingen (sensur@nmbu.no) om fordelingen av kandidater mellom kommisjonene.

Sensor kan ikke se emnet i Fagpersonweb

Dersom sensor ikke kan se emne i Fagpersonweb, må han/hun legges inn i kommisjonen for dette emnet (på vurderingsenhet – topp nivå – for emne hvor FAGPWEB er registrert som sensursystem).

Sensor kan se emnet, men kan ikke registrere karakterer

Dersom sensor ser emnet i Fagpersonweb, men det ikke er en knapp med teksten «Registrer sensur» tilknyttet emnet, betyr det at sensursystem ikke har blitt registrert for dette emnet/denne vurderingsenheten. Ta kontakt med Studieavdelingen (sensur@nmbu.no) for å få dette registrert.

Eksamenstype og endelig sensur

For avsluttende eksamen i WISEflow, registreres de endelige (samlede) karakterene i WISEflow.

For delprøve i WISEflow, kan de endelige (samlede) karakterene registreres enten i Fagpersonweb eller WISEflow. Emneansvarlig/fakultet må ta kontakt med studieavdelingen (sensur@nmbu.no) for å avklare hvor det skal føres. Dersom det er ønskelig å registrere endelig sensur i WISEflow, blir en ny flow kun for registrering av karakterer opprettet av studieavdelingen.

For alle andre eksamenstyper, registreres de endelige (samlede) karakterene Fagpersonweb.

Administrative karakterer

Studieavdelingen har rutiner på å protokollføre sensuren og føre administrative karakterer (ikke møtt, og manglende obligatorisk aktivitet) når sensuren er lagt inn digitalt av sensorene.

Spesialpensum og gradsoppgaver

Sensur for spesialpensum sendes på e-post til sensur@nmbu.no. Den registreres verken i Fagpersonweb eller WISEflow.

Sensur av gradsoppgaver registreres i WISEflow.

Oversikt over sensur i FS

Studieveiledere kan også ta ut rapport for å holde oversikt over emner hvor sensur ikke er gjennomført, dersom det er ønskelig – FS-rapport 578.001:

FS-rapport 578.001

Foto
FS skjermdump

«Herav sensurert» viser 0 (null) betyr at sensur ikke er registrert. Dersom sensur er registrert vil det vises et tall i denne kolonnen.

Ta kontakt med sensur@nmbu.no ved spørsmål rundt sensur.

Published 17. mars 2021 - 13:25 - Updated 13. April 2021 - 21:26