Bestilling pensumbøker

SiÅs Boksmia sender ut mail til forelesere hvor de ber om at pensumlister sendes inn. Det gis her en frist for når pensumlistene senest må være levert. Etter at fristen er ute sedes det en mail til alle instituttlederne om at de må minne foreleserne ved deres institutt om å sende inn pensumlister. Det er også viktig å hjelpe SiÅs Boksmia med et anslag for hvor mange studenter som kommer til å følge emnene, slik at SiÅs Boksmia kan ha riktig antall bøker til semesterstart.

Høstsemester

Til høstsemesteret skal listene være SiÅs Boksmia i hende en av de første dagene i mai. Årsaken til den tidlige fristen, er at SiÅs må ha bøkene inne før avvikling av ferie. Importør og forlag i England og USA har ofte stengt i hele juli.

Vårsemester

Til vårsemesteret  er fristen en av de første dagene i november. I desember har importører og forlag stengt i forbindelse med jul- og nyttår.

For spørsmål angående bestilling av lærebøker kontakt

Siås Boksmia
Astrid Solberg (Butikkleder)
E-mail: boksmia@sias.no
web: http://www.sias.no/boksmia/

Telefon: 64 96 63 41 / 64 96 63 42

 

 

Published 24. February 2014 - 10:50 - Updated 25. november 2021 - 12:09