Frister

 

MERK:

- Timeplanen legges ut fra informasjon i feltene "Undervisningsinformasjon til timeplan" og "Beskrivelse av eksamen for kurset" i EpN, jf. Rutiner for time- og eksamensplanlegging

  Emneansvarlig har selv ansvar for å påse at informasjonen i ovennevnte felter er korrekt og tilstrekkelig, ev. sende en e-post til timeplan@nmbu.no med utfyllende informasjon. Vi sender en e-post til alle fakultetene før vi skal i gang med planleggingen av en ny periode, slik at dere får en påminnelse om dette.

- Ved spesielle ønsker eller annen informasjon ut over EPN må vi ha e-post om dette. Vi timeplanlegger ut fra fjoråret, dvs at vi forsøker å legge planen som i fjor. Men det er ingen automatikk i dette, nye kombinasjoner og emner gjør at kabalen kan endre seg fra år til år.

- Fjorårets timeplaner finnes ved å søke på datoer tilbake i tid i timeplanen på nett.

- Minner om demokratitime på onsdager kl 12-14 (kun i parallellene). Da skal det være undervisningsfri.

- Les mer om Rutiner for time- og eksamensplanlegging


Ved spørsmål, timeplanønsker og innspill send en e-post til timeplan@nmbu.no. Merkes med emnekode og undervisningsperiode.

HVA PÅGÅR NÅ/NESTE FRIST:

Time- og eksamensplanen til og med juniblokka er publisert. Vi starter planleggingen av høstens emner etter at EpN stenges i april. Meld inn ønsker til timeplan@nmbu.no. 

 

Aktivitet

Frist (nærmere dato settes underveis)

Ansvarlig

Emneregistrering på nett (EPN)

1. april

Emneansvarlig

Fil med oversikt høstens emner (augustblokk og høstparallell) sendes instituttene , info fra EPN

Medio april

Timeplanlegger

Timeplansikring registreres for hele kommende studieår uke 16 og 17

I slutten av april

Studieveileder

Timeplaninfo høstsemester (hvis ikke tilstrekkelig info i EPN)

Medio mai

Studieveileder

Sentral time- og eksamensplanlegging augustblokk

Mai

Timeplanlegger

HØRING time- og eksamensplan augustblokk uke 22, publiseres uke 23

Månedsskriftet mai/juni

Studieveileder

Sentral timeplanlegging høstparallell

Mai/juni

Timeplanlegger

HØRING timeplan høstparallell uke 24, publiseres senest uke 26

Siste halvdel av juni

Studieveileder

HØRING eksamensplan Høstparallell uke 32, publiseres uke 32

I begynnelsen av august

Studieveileder

(Timeplansikring registreres for vår uke 34-37) - alt registrert i uke 16 og 17 fra og med studieåret 2016/17

 

Studieveileder

Fil med oversikt vårens emner (januarblokk og vårparallell) sendes instituttene , info fra EPN

Medio september

Timeplanlegger

Timeplaninfo Januarblokk (hvis ikke tilstrekkelig info i EPN)

I slutten av september

Studieveileder

Timeplaninfo Vårparallell (hvis ikke tilstrekkelig info i EPN)

I begynnelsen av oktober

Studieveileder

Sentral time- og eksamensplanlegging januarblokk

Oktober

Timeplanlegger

HØRING time- og eksamensplan januarblokk uke 42, publiseres uke 43

Medio oktober

Studieveileder

Sentral timeplanlegging vårparallell

November

Timeplanlegger

HØRING timeplan vårparallell uke 47/48, publiseres uke 49

Månedsskiftet november/desember

Studieveileder

HØRING eksamensplan Vårparallell uke 1/2, publiseres fredag uke 2

I begynnelsen av januar

Studieveileder

Timeplaninfo Juniblokk (hvis ikke tilstrekkelig info i EPN)

I slutten av januar

Studieveileder

Sentral time- og eksamensplanlegging juniblokk

Februar

Timeplanlegger

HØRING time- og eksamensplan juniblokk uke 8, publiseres uke 9

I siste halvdel av februar

Studieveileder

Published 13. mars 2015 - 11:10 - Updated 6. mars 2020 - 15:23