Frister

 

MERK:

- Timeplanen legges ut fra informasjon i feltene "Undervisningsinformasjon til timeplan" og "Beskrivelse av eksamen for kurset" i EpN, jf. Rutiner for time- og eksamensplanlegging

  Emneansvarlig har selv ansvar for å påse at informasjonen i ovennevnte felter er korrekt og tilstrekkelig, ev. sende en e-post til timeplan@nmbu.no med utfyllende informasjon. Vi sender en e-post til alle fakultetene før vi skal i gang med planleggingen av en ny periode, slik at dere får en påminnelse om dette.

- Ved spesielle ønsker eller annen informasjon ut over EPN må vi ha e-post om dette. Vi timeplanlegger ut fra fjoråret, dvs at vi forsøker å legge planen som i fjor. Men det er ingen automatikk i dette, nye kombinasjoner og emner gjør at kabalen kan endre seg fra år til år.

- Fjorårets timeplaner finnes ved å søke på datoer tilbake i tid i timeplanen på nett.

- Minner om demokratitime på onsdager kl 12-14 (kun i parallellene). Da skal det være undervisningsfri.

- Les mer om Rutiner for time- og eksamensplanlegging


Ved spørsmål, timeplanønsker og innspill send en e-post til timeplan@nmbu.no. Merkes med emnekode og undervisningsperiode.

HVA PÅGÅR NÅ/NESTE FRIST:

Time- og eksamensplanen til og med vårparallellen er publisert. Juniblokka skal i utgangspunktet timeplanlegges og sendes ut til gjennomsyn i starten av mars, merk at det kan bli forsinkelser som følge av korona. Timeplanen for høstens emner legges nærmere sommeren.

 

Aktivitet

Frist (nærmere dato settes underveis)

Ansvarlig

Emneregistrering på nett (EPN)

1. april

Emneansvarlig

Fil med oversikt høstens emner (augustblokk og høstparallell) sendes instituttene , info fra EPN

Medio april

Timeplanlegger

Timeplansikring registreres for hele kommende studieår uke 16 og 17

I slutten av april

Studieveileder

Timeplaninfo høstsemester (hvis ikke tilstrekkelig info i EPN)

Medio mai

Studieveileder

Sentral time- og eksamensplanlegging augustblokk

Mai

Timeplanlegger

HØRING time- og eksamensplan augustblokk uke 22, publiseres uke 23

Månedsskriftet mai/juni

Studieveileder

Sentral timeplanlegging høstparallell

Mai/juni

Timeplanlegger

HØRING timeplan høstparallell uke 24, publiseres senest uke 26

Siste halvdel av juni

Studieveileder

HØRING eksamensplan Høstparallell uke 32, publiseres uke 32

I begynnelsen av august

Studieveileder

(Timeplansikring registreres for vår uke 34-37) - alt registrert i uke 16 og 17 fra og med studieåret 2016/17

 

Studieveileder

Fil med oversikt vårens emner (januarblokk og vårparallell) sendes instituttene , info fra EPN

Medio september

Timeplanlegger

Timeplaninfo Januarblokk (hvis ikke tilstrekkelig info i EPN)

I slutten av september

Studieveileder

Timeplaninfo Vårparallell (hvis ikke tilstrekkelig info i EPN)

I begynnelsen av oktober

Studieveileder

Sentral time- og eksamensplanlegging januarblokk

Oktober

Timeplanlegger

HØRING time- og eksamensplan januarblokk uke 42, publiseres uke 43

Medio oktober

Studieveileder

Sentral timeplanlegging vårparallell

November

Timeplanlegger

HØRING timeplan vårparallell uke 47/48, publiseres uke 49

Månedsskiftet november/desember

Studieveileder

HØRING eksamensplan Vårparallell uke 1/2, publiseres fredag uke 2

I begynnelsen av januar

Studieveileder

Timeplaninfo Juniblokk (hvis ikke tilstrekkelig info i EPN)

I slutten av januar

Studieveileder

Sentral time- og eksamensplanlegging juniblokk

Februar

Timeplanlegger

HØRING time- og eksamensplan juniblokk uke 8, publiseres uke 9

I siste halvdel av februar

Studieveileder

Published 13. mars 2015 - 11:10 - Updated 15. januar 2021 - 13:21