Informasjon for undervisere

Studieprogram og emner
-
Rutiner for emne- og programregistrering
- Studieprogrambeskrivelse
- Emnebeskrivelse
- Spesialpensum

- Bestilling av pensumlitteratur
- Digitale kompendier BOLK og kopieringsavtaler

 
Time- og eksamensplaner
- Time- og eksamensplaner på nett
- Rutiner for time- og eksamensplanlegging 
- Studieadministrative frister

Læringsressurser
- Læringssenteret
- Universell utforming av læring og undervisning 

Forskrifter og rutiner
- Gjeldende forskrifter ved NMBU

Skjema og maler
-
Skjema og maler for fakultetene og undervisere
 
Nye emneansvarlige/undervisere
- Sjekkliste for nye emneansvarlige/undervisere
 
Undervisningsrom
- Undervisningsrom og Rombestilling på NMBU
- Kart over NMBU - Campus Ås
- Kart over NMBU - Adamstuen
 
Eksamen, prøver og eksamen og sensur
- Nyttig eksamensinformasjon
  eksamensplaner, forskrifter, instrukser, skjema og maler,
endring av eksamenstidspunkt, fusk
- Digital eksamen

- Sensur
- Behandling av klage på karakter
- Karakterfastsetting mastergradsoppgaver MNT-fag 
 
Veiledning av studenter
- Råd til masterstudenter og veiledere
(bl.a. info om frister, forskrifter og retningslinjer)
 
Emneevalueringer
- Informasjon om emneevalueringer ved NMBU
- Emnerapporter, resultater fra emneevaluering og registrering av nye emnerapporter
- Pålogging til gamle resultater emneevaluering (emneevalueringer fra før studieåret 2016/2017 - campus Ås) 
 
IT-støttesystemer
Canvas
- Informasjon om QuestBack
 
  
Ansattutveksling
I Erasmus-systemet er det også rom for utveksling av både vitenskaplig- og administrativt ansatte. Her finner du informasjon om ansattutveksling.

Published 3. mars 2014 - 9:03 - Updated 31. august 2017 - 13:47