Informasjon for undervisere

Studieprogram og emner

Time- og eksamensplaner

Læringsressurser

Forskrifter og rutiner

Skjema og maler

Nye emneansvarlige/undervisere

Undervisningsrom

Eksamen, prøver og eksamen og sensur

Veiledning av studenter

Emneevalueringer

IT-støttesystemer

Ansattutveksling
I Erasmus-systemet er det også rom for utveksling av både vitenskaplig- og administrativt ansatte. Her finner du informasjon om ansattutveksling.

Published 3. mars 2014 - 9:03 - Updated 7. desember 2017 - 12:52