Utvikling av undervisning

Mulige eksterne tilskuddsordninger for utvikling av undervisning

Mulige eksterne tilskuddsordninger for utvikling av undervisning

Informasjon over muligheter for å søke om tilskudd til utvikling av undervisning.

Artikkelen er under arbeid og mer informasjon vil legges til.

Støtte til innovativ undervisning

Støtte til innovativ undervisning

NMBU ønsker å bygge kompetanse og fremme nye og innovative tilnærminger til undervisning og læring. Læringssenteret lyser ut midler en gang i året for å støtte innovative undervisningsprosjekter. 

NMBU wants to build competence and promote new and innovative approaches to teaching and learning. The Learning Center announces funds once a year to support innovative teaching projects. 

Pris for beste oppgave

Pris for beste oppgave

Hvert år tildeler universitetsstyret pris for beste oppgave ved NMBU

Utdanningsprisen

Utdanningsprisen

Utdanningsprisen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet