KSU system og rammer
Utvikling av læringsmiljøet

Utvikling av læringsmiljøet

Mindre Læringsmiljøtiltak

Kvart år tildeler læringsmiljøutvalet middel åt læringsmiljøtiltak. Midla som blir lyste ut er sanksjonsmiddel frå forseinka sensur førre år. Her følgjer rutineskildring for saksgang, tildeling og gjennomføring av tiltaka.

Universell utforming

Universell utforming eller "tilgjengelegheit for alle" betyr at hovedløysinga skal vera god for alle, slik at så mange som muleg kan delta utan særskilt tilrettelegging.