Utvikling av læringsmiljøet

Universell utforming

Universell utforming, eller "tilgjengeleghet for alle", betyr at hovedløsningen skal være god for alle, slik at så mange som muleg kan delta utan spesiell tilrettelegging.