KSU system og rammer
Statistikk og tallgrunnlag

Statistikk og tallgrunnlag knyttet til utdanning

For å følge utviklingen på utdanningskvaliteten er NMBU avhengig av å kjenne utviklingen på ulike kvalitetsparametere knyttet til utdanningen og universitetet.

Statistikk og tallgrunnlag

Tableau: Studiedata fra Felles Studentsystem
(bl.a. søkning, frafall, gjennomføring, utveksling)

Tableau er et presentasjons- og rapporteringsverktøy for studiedata, som gjør data i Felles studentsystem (FS) enkelt tilgjengelig også for de som ikke er brukere av FS. Dette kan f.eks. være gjennomførings- og frafalldata, tall for utveksling og søking.  Løsningen er dynamisk, slik at man til enhver tid har tilgang på ferske data.  Tableau viser kun data for NMBU.

Alle NMBU-ansatte har nå fått tilgang til Tableau. Man logger på via https://rapport-dv.uhad.no/#/signin

For de som ønsker å se data på progrmnivå, anbefales:

Data på fakultetsnivå:

Ved spørsmål, bruk fs@nmbu.no.

DBH-tall for NMBU

Tabellen under viser aktuelle tall for NMBU slik de er rapportert til database for statistikk om høgre utdanning (DBH). DBH-data  som oppdateres to ganger årlig http://dbh.nsd.uib.no/.Tallene er klikkbare slik at det er mulig å finne tall for fakultet eller program som kan benyttes i evalueringer og rapporter.

Opptaksrapporter

Samordna opptak: søkertall og statistikk

Kandidatundersøkelser NMBU

Kandidatundersøkelse 2015: Rapport

Webrapport med detaljert informasjon på institutt- og programnivå er tilgjengeliggjort for fakultetene.

Emneevalueringer NMBU

Resultater fra emneevaluering:

- emnerapporter

emneevaluering campus Ås frem til studieåret 2016/17
- emneevaluering campus Adamstuen (kontakt studieadm. Adamstuen)

Programrapporter NMBU

Alle tidligere programrapporter er tilgjengelig i NMBUs arkiv, P360.

Studiebarometeret

Studiebarometeret er en nasjonal studentundersøkelse som viser studentenes oppfatninger om kvalitet i studieprogrammer ved norske høyskoler og universiteter.
http://www.studiebarometeret.no/no/

Pålogging til rapporter for NMBU: http://www.results.dk (kontakt studieavdelingen ved behov for brukernanvn og passord). Fakultetene skal også ha mottatt tallmaterialet i Excel-format.

DBH - Database for statistikk om høgre utdanning

Database for statistikk om høgre utdanning inneholder et stort utvalg av informasjon om utdanningen i Norge ved universiteter, høyskoler og fagskoler. DBH

Nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler

De nasjonale styringsparameterene oppdateres årlig 15.februar/1.mars. De er tilgjengelig på nett (dbh.nsd.uib.no)

Published 22. oktober 2015 - 9:45 - Updated 21. juni 2018 - 14:33