Utdanningsprisen

Utdanningsprisen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Utdanningsprisen

Vedtekter

Vedtatt av Universitetsstyret 12.12.2014 Utdanningsprisen (US-sak 158/2014). Justerte vedtekter vedtatt av rektor 10.08.2018.

 1. Formålet med Utdanningsprisen er å belønne enkeltpersoner/miljøer ved universitetet for et systematisk arbeid med å utvikle kvaliteten i utdanningene ved NMBU.
 2. Prisen kan gå til en person eller en gruppe personer fra ett eller flere fakulteter ved NMBU, og kan tildeles tiltak innenfor ett eller flere områder.
 3. Følgende kriterier ligger til grunn for tildeling av prisen:
 • Tiltaket bør være nyskapende og av vedvarende karakter, og bidra vesentlig til utvikling av utdanningen.
 • Tiltaket skal ha hatt en positiv effekt på studieprogramnivå.
 • Tiltaket skal være forankret i NMBUs læringsfilosofi.
 • Tiltaket skal være gjennomført i et aktivt samarbeid med studenter
 • Tiltaket skal ha overføringsverdi til andre.
 1. Prisen tildeles av universitetsstyret etter innstilling fra en komité på seks medlemmer. Komiteen oppnevnes av rektor og skal bestå av tre vitenskapelige, to studenter og en fagpedagog. Komiteen oppnevnes når prisen utlyses, og oppnevnes for en tildeling. Studiedirektøren er sekretær for komiteen.
 2. Prisen er på 100 000,-, og pengepremien tildeles prisvinnere og skal benyttes til videreutvikling av studiekvalitet. Prisen ledsages av et diplom med et sammendrag av begrunnelsen for tildelingen. Fakultetet/fakultetene som tildeles prisen skal rapportere om bruken av pengepremien i sine årsrapporter.
 3. Prisen tildeles hvert 2. år, vekselvis med forskningsprisen, under forutsetning av at nominerte kandidater er kvalifisert.
 4. Forslag til priskandidater kan foreslås av tilsatte og studenter ved NMBU.
 5. Nominasjonene skal beskrive hvordan tiltaket oppfyller kriteriene og et eget søknadsskjema benyttes. Det skal vedlegges en anbefaling fra dekan.
 6. Frist for innlevering av nominasjoner er 1. oktober. Prisen deles ut på NMBUs årlige Læringsfestival eller ved annen passende anledning.
Published 19. januar 2016 - 14:01 - Updated 3. september 2018 - 15:16