KSU system og rammer

NMBUs system for kvalitetssikring av utdanningen

Kvalitetssikring av utdanningen ved NMBU (pdf).
NMBUs system for kvalitetssikring av utdanningen beskriver mål for utdanningskvalitet og ansvar og roller forbundet med kvalitetsutviklingsarbeidet og oppfølging av dette. Systemet skal sammen med gode rutiner, kvalitetskultur og -ledelse sikre at NMBU tilbyr fremragende utdanning.Strategi og organisasjon

Forskrifter ved NMBU

Priser som skal stimulere til fremragende utdanning:

Læringsmiljø

Internasjonalisering

Opptak

Statistikk og tall for studiekvalitet ved NMBU

Published 25. juni 2015 - 12:22 - Updated 16. February 2017 - 16:39