Ph.d. emner

Opprettelse av emner og EpN

 1. Fakultetet oppretter og nedlegger emner. Fakultetsstyret har ansvaret for godkjenning av opplegg for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling (NMBUs studieforskrift § 20-1).
 2. Emneansvarlig må drøfte sin idé og få klarsignal til å gå videre med den i tråd med de rutinene fakultetsstyret har fastsatt.
 3. Når klarsignal er gitt, registrerer emneansvarligemnet via Emneplanlegging på nett(EpN), fortrinnsvis i perioden 1. februar-1. april (se pkt. 5)
  1. Bruksanvisning EpN og Retningslinjer for utfylling av EpN-medkrav til hvordan feltene skal beskrives
  2. Information in English: How to make course descriptions
 4. Ph.d.-emner bedømmes alltid med bestått / ikke bestått.
 5. Hvis «Undervisnings-og vurderingsperiode» er «Ved behov» må det, så snart det er bestemt nåremnet skal kjøres, gis beskjed til fs@nmbu.no for at emnet skal bli åpnet for oppmelding, og til timeplan@nmbu.no for at emnet skal bli inkludert i time-og eksamensplanlegging.
 6. Emneansvarlig sender emnet til godkjenning via EpN, og emnet opprettes formelt av den / det organ fakultetsstyret har bemyndiget til dette
 7. Hvis EpN-registrering i perioden 1. februar-1. april: Studieavdelingen overfører emnet fra EpN til FS innen 1. juli og emnet blir søkbart på www.nmbu.no/emnesok. Hvis EpN-registrering utenom perioden 1. februar-1. april: må fakultetet informere fs@nmbu.no når emnet er opprettet.

Opptasfrist og oppmeldingsfrist for emner

 1. Fakultetet fastsetter søknadsfrist for emnet, fortrinnsvis slik at generelle frister kan holdes:
  1. OPPTAK TIL ENKELTEMNER
   Søknadsfrist for studenter med norsk f.nr.:
   1. juni for emner i augustblokkog høstsemester
   1. november for emner i vårsemester og juniblokk
   Søknadsfrist for studenter uten norsk f.nr.
   1. mars for emner i augustblokkog høstsemester
   1. oktober for emner i vårsemester og juniblokk
  2. FRISTER FOR EKSAMENSOPPMELDING
   Første onsdag i augustblokk for emner som går i augustblokk
   15. september for emner som avsluttes i høstparallell
   1. desember for emner som går i januarblokk
   1. februar for emner som avsluttes i vårparallell
   1. april for emner som avsluttes i juniblokk

   Dersom det er «umulig» å holde generelle søknads-og oppmeldingsfrister, ta kontakt med opptak@nmbu.no (hvis det gjelder studenter mednorsk f.nr.) eller international@nmbu.no (hvis det gjelder studenter utennorsk f.nr.)

 2. Opptakskontoret eller internasjonalt kontor tildeler studierett til eksterne ph.d.-studenter
  - Registrerer studentene i FS, søker om norsk f.nr. for utenlandske statsborgere

Tilgang til Canvas

Studentene har tilgang til emnet i Canvas hvis de er undervisningsmeldt til et emne. 

Eksamen, sensur og karakterutskrift

 1. Kurset gjennomføres – eksamen avvikles – eksamen sensureres
 2. Sensur skal foreligge i henhold til UH-loven § 3-9 fjerde ledd.
 3. Resultatet blir synlig for studentene i Studentweb
 4. Studenter uten norsk f.nr. bestiller karakterutskrift fra sit@nmbu.no
  Studenter med norsk f.nr. bestiller karakterutskrift fra vitnemålsportalen.no
Published 17. september 2021 - 10:04 - Updated 22. oktober 2021 - 9:17