Emnegodkjenning

Opprettelse og nedleggelse av emner

Fakultetene er ansvarlig for at emnet til en hver tid er korrekt beskrevet i henhold til retningslinjene. Alle emner som tilbys ved NMBU skal være korrekt beskrevet i Felles Studentsystem (FS), og den til en hver tid gjeldende versjonen av emnebeskrivelsen er publisert på nett.

Alle emner skal være beskrevet i henhold til de krav som følger av "Retninglinjer for beskrivelse av emner". Krav til emner er beskrevet i "Forskrift om studier ved NMBU" og "Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning". Fakultetet utpeker den person eller personer som er ansvarlig for å utarbeide, revidere og kvalitetssikre emnebeskrivelsen og registrere denne i databasen via Emneplanlegging på nett (EPN). FAK-SU på fakultetet som tilbyr emnet, vurderer og godkjenner emnebeskrivelsen.

Hvert år åpnes emneregistrerng på nett (EPN) for endringer, oppdatering eller nyregistrering av emnebeskrivelsene. I slutten av januar sendes det ut informasjon om rutinene i forbindelse med innsamling og godkjenning av emner inkludert en tidsplan for arbeidet. EPN åpnes ca 1.februar og all emneinformasjon må være utfylt og godkjent av fakultetet innen fristen (ca 1. april).

Lover og forskrifter

Opplegget i emnet skal være i overensstemmelse med Nasjonale lover og forskrifter og NMBUs forskrifter herunder:

Published 14. januar 2016 - 15:46 - Updated 17. september 2021 - 10:54