Meny
Emneevaluering
Reservasjon mot publisering av emneevalueringsresultater

Reservasjon mot publisering av resultater fra emneevaluering

Resultater fra emneevalueringer og emnerapportene, som omtaler evalueringene, publiseres på en nettside som er tilgjengelig for alle studenter og ansatte ved NMBU. https://www.nmbu.no/emneevaluering. Hensikten med publisering av emnerapporten er å gi åpenhet om læringsmiljøet og bidra til kommunikasjon mellom studenter og fakultet om læring ved universitetet. Dersom du som underviser/emneansvarlig ønsker å reservere deg mot publisering av resultater fra emneevaluering, finner du mer informasjon under om hvordan du kan gå frem.

Reservasjon mot publisering av emneevalueringsresultater

Mer informasjon om opplegg for emneevaluering finner man på nettsidene om kvalitetssikring (emneevaluering) eller på Læringssenterets sider.

 

For å unngå at resultater fra sluttevalueringen skal publiseres på nett må du som underviser/emneansvarlig gjøre som følger:

For sletting av allerede publiserte av resultater:

Send en mail til emneevaluering@nmbu.no, så slettes alle resultater i de emner du ønsker.

 

For å reservere seg mot publisering av fremtidige resultater fra emneevaluering:

Reservasjon mot publisering av emneevalueringsresultater vil fra studieåret 2018/19 håndteres via verktøyet som benyttes for å registrere og redigere emnebeskrivelsen og emneinformasjonen -  EpN (Emneplanlegging på nett). I EpN finnes et eget felt hvor det registreres at man vil reservere seg mot publisering av resultater fra emneevaluering.

 

Det bemerkes at selv om man ikke ønsker publisering av resultater fra emneevaluering, så skal emnerapport fylles ut med vurdering av resultater fra evalueringer og tiltak for utvikling av emnet.

Published 26. september 2017 - 14:45 - Updated 17. januar 2019 - 9:41