Reservasjon mot publisering av emneevalueringsresultater

 

For å unngå at resultater fra sluttevalueringen skal publiseres på nettsiden https://www.nmbu.no/emneevaluering, må du som underviser/emneansvarlig gjøre som følger:

For sletting av allerede publiserte resultater:

Send en mail til emneevaluering@nmbu.no, så slettes alle publiserte resultater i de emner du ønsker.

 

For å reservere seg mot publisering av fremtidige resultater fra emneevaluering:

Reservasjon mot publisering av emneevalueringsresultater vil fra studieåret 2018/19 håndteres via verktøyet som benyttes for å registrere og redigere emnebeskrivelsen og emneinformasjonen -  EpN (Emneplanlegging på nett). I EpN finnes et eget felt hvor det registreres at man vil reservere seg mot publisering av resultater fra emneevaluering på nettsiden.

 

Det bemerkes at selv om man ikke ønsker publisering av resultater fra emneevaluering, så skal emnerapport fylles ut med vurdering av resultater fra evalueringer og tiltak for utvikling av emnet.

NB! Resultatene vil fortsatt være tilgjengelig i EvaluationKit selv om du reserverer deg mot publisering.
Det er viktig å merke seg at selv om man mar reservert seg mot publisering av resultater på nettet, vil resultatene være tilgjengelig i systemet som benyttes til å evaluere emner på NMBU. Verktøyet heter EvaluationKit. I dette systemet vil alle som har en lærerrolle i emnets rom i Canvas kunne se resultatene. De som har lærereassisten-rolle vil kun se resultater for de spørsmål med score (ikke åpne tekstfelt).  I tillegg vil dekan og undervisningsleder på fakultetet ha tilgang til å se resultatene for alle emner på sitt fakultet. Fakultetet kan også ha gitt denne tilgangen til enkelte andre nøkkelpersoner på fakultetet etter ønske fra uu-leder eller dekan.

Published 26. september 2017 - 14:45 - Updated 15. April 2021 - 11:31