KSU emner

Rutiner og støtte for godkjenning av emner:

Rutiner og støtte for evaluering av emner 

Emneansvarleg har ei særleg rolle i kvalitetssikring av emnene. Han/ho skal:

  • bidra til at emnet er beskreve i tråd med rutinene for godkjenning og skildring av emner
  • leggja til rette for at det vert gjennomført ei undervegsevaluering kvar gong emnet går (i tillegg gjennomføres ei sluttevaluering, som er felles for alle emner ved NMBU og som vert sendt ut sentralt)
  • leggja til rette for at det vert laga ein emnerapport, kor resultata frå emneevalueringa blir vurdert
  • leggja til rette for at det vert gjennomført ein periodisk evaluering av emnet kvart 3.-6. år 
  • leggja til rette for at det vert gjeve tilbakemelding åt studentane om resultata av evalueringene av emnene.
Published 1. oktober 2015 - 19:19 - Updated 8. juli 2020 - 13:39