Kvalitetssikring av emner

NMBU skal tilby emner som er faglig og samfunnsmessig relevante og som holder et høyt faglig og pedagogisk nivå. Det er utarbeidet kvalitetssikringsrutiner for beskrivelse/godkjenning og evaluering av emner.

KSU emner

Rutiner og støtte for emnebeskrivelse

Rutiner og støtte for emneevaluering 

Emneansvarlig har en særlig rolle når det kommer til kvalitetssikring av emnene. Han/hun skal:

  • bidra til at emnet er beskrevet i tråd med rutinene for godkjenning og beskrivelse av emner
  • legge til rette for at det gjennomføres en underveisevaluering hver gang emmnet går (i tillegg gjennomføres en sluttevaluering, som er felles for alle emner ved NMBU og som sendes ut sentralt)
  • legge til rette for at det lages en emnerapport, hvor resultatene fra emneevalueringen blir vurdert
  • legge til rette for at det gjennomføres en periodisk evaluering av emnet hvert 3.-6. år 
  • legge til rette for at det gis tilbakemelding til studentene om resultatene av evalueringene av emnene.
Published 1. oktober 2015 - 19:19 - Updated 8. januar 2019 - 10:33