KSU emner

Godkjenning av emner

Kvalitetsikringsrutiner - opprettelse, nedleggelse, godkjenning og revidering av emner:

EpN - verktøy for årlig revidering og emneplanlegging på nett

Evaluering av emner

Kvalitetsikringsrutiner og støtte for evaluering av emner 

Emneansvarligs rolle

Emneansvarligs rolle har en særlig rolle når det kommer til kvalitetssikring av emnene. Han/hun skal:

  • bidra til at emnet er beskrevet i tråd med rutinene for godkjenning og beskrivelse av emner
  • legge til rette for at det gjennomføres en underveisevaluering hver gang emmnet går (i tillegg gjennomføres en sluttevaluering, som er felles for alle emner ved NMBU og som sendes ut sentralt)
  • legge til rette for at det lages en emnerapport, hvor resultatene fra emneevalueringen blir vurdert
  • legge til rette for at det gjennomføres en periodisk evaluering av emnet hvert 3.-6. år 
  • legge til rette for at det gis tilbakemelding til studentene om resultatene av evalueringene av emnene.
Published 1. oktober 2015 - 19:19 - Updated 8. mars 2022 - 10:36