Opplæring på laboratoriet

Videoer med grunnleggende sikkerhetsopplæring på laboratoriet

Opplæring på laboratoriet

Orden og oppførsel

 

Sikkerhet og verneutstyr

 

Riktig hanskebruk

 

Oppsatt hår

 

Riktig fottøy

 

Drikke på laboratoriet?

 

Spise på laboratoriet?

 

Mobilvett på laboratoriet

Published 18. november 2014 - 14:43 - Updated 27. november 2015 - 10:17