HMS filmer

Brannvern og sikkerhet

Brannvern og sikkerhet

Videoer til opplæring innen brannvern og sikkerhet.

Førstehjelpsvideoer

Førstehjelpsvideoer

Videoer som gir deg grunnleggende kunnskap om hvordan du skal håndtere ulike akutte situasjoner.

Opplæring på laboratoriet

Opplæring på laboratoriet

Videoer med grunnleggende sikkerhetsopplæring på laboratoriet

Laboratoriesikkerhet

Laboratoriesikkerhet

Videoer angående laboratoriesikkerhet.

Kjemikaliehåndtering og stoffkartotek

Kjemikaliehåndtering og stoffkartotek

Videoer som viser kjemikaliehåndtering og bruk av stoffkartotek

Diverse laboratorierutiner

Diverse laboratorierutiner

Videoer som viser utvalgte laboratorierutiner