HMS ved NMBU

  • HMS ved NMBU

NMBU skal ha et arbeidsmiljø som bidrar til god forskning og undervisning. Dette skal skje ved å ha et arbeids- og læringsmiljø som:

  • fremmer trivsel, samarbeid og innflytelse over egen arbeidssituasjon
  • bidrar til innsyn, åpenhet og kommunikasjon
  • har fokus på brannsikkerhet, risiko og ytre miljø

HMS-håndbok

Published 6. desember 2012 - 10:38 - Updated 16. February 2017 - 10:00