Utvalgt talent innen enzymforskning

Aniko Varnai er postdoktor ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. Slik beskriver hun forskningsomrdet sitt:

- Min forskning dreier seg om å forbedre eller øke verdien av biomasse ved å bruke katalytiske proteiner, såkalte enzymer. Biomasse er en lovende fornybar ressurs av karbon-baserte materialer og et godt alternativ til fossilt brensel. Det består av blant annet cellulose og lignin flettet sammen i et nettverk og i naturen brytes dette ned av saprofytiske bakterier og sopp. Disse organismene benytter seg av et svært komplekst repertoar av lignin- og karbohydrat-aktive enzymer, blant annet hydrolytiske- og redox enzymer, som effektivt bryter ned plantematerialet. I mitt arbeid ser jeg på hvordan disse enzymene opptrer individuelt og i kombinasjon. Målet er å forstå hvordan dette plantenedbrytende maskineriet av sopp fungerer, og hvordan vi kan bruke kunnskapen til å optimalisere industriell biomasse med enzymer.

Hvor henter du inspirasjon fra?
- Den største inspirasjonen for meg er å diskutere naturens mysterier med mine kolleger, og å dele en endeløs entusiasme med dem. Jeg blir også motivert hver gang jeg går gjennom nyheter og leser om beslektede emner som oljekrisen og klimaendringer. Det motiverer meg å vite at mitt arbeid kan bidra til å løse noen av disse problemene, og jeg føler at arbeidsfeltet jeg jobber innenfor virkelig er viktig.

Hva jobber du med i forskningen din akkurat nå?
- Jeg jobber for tiden med kloning og karakterisering av flere cellulose- og ligninaktive enzymer fra brunråtesopper. Mange av dem genererer hydrogenperoksid som kan brukes ved kjemisk nedbrytning av biomasse, både cellulose og lignin. Jeg ser på samspillet mellom disse enzymene i løpet av biomassenedbrytningen, lignins rolle knyttet til disse enzymene, og endringer i biomassestrukturen som er indusert av disse enzymene.

SE ALLE UTVALGTE TALENTER I 2016 OG 2017 HER

Published 16. February 2017 - 13:21 - Updated 16. February 2017 - 13:21