Utvalgt talent innen enzymforskning

Åsmund Røhr Kjendseth (39) er forsker ved Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (IKBM). Dette er hva han forteller om seg selv:

Jeg arbeider innen fagfeltet biokjemi, og studerer hvordan enzymer virker. Enzymer er proteiner som katalyserer kjemiske reaksjoner, og jeg er spesielt interessert i de enzymene som er avhengige av metaller og andre spesielle kofaktorer. I dag ligger det store ubrukte ressurser i biomasse som cellulose og kitin. Dette er krystallinske materialer som er svært robuste, og for å kunne utnytte disse ressursene til å framstille for eksempel bioetanol og fôr er det nødvendig å bryte de ned til enkle sukkerarter. I bakterier og sopp finnes det en type metall-enzymer som er spesialisert til å bryte ned krystallinsk cellulose og kitin ved kontrollert forbrenning av oksygen. Jeg ønsker å forstå hvordan disse enzymene virker i detalj og bruke denne kunnskapen til å lage ”smartere” enzymer.


Hvor henter du inspirasjon fra?
Jeg synes det er veldig inspirerende å ha som jobb å finne ut hvordan naturen virker! Når jeg grubler, snakker med mine fantastiske kollegaer og leser litteraturen dukker det hele tiden opp nye spørsmål. Det å kunne sette i gang å arbeide med disse spørsmålene er som å helle mer bensin på bålet, jeg blir bare mer interessert og ivrig.

Hva jobber du med i forskningen din akkurat nå?
Akkurat nå jobber jeg med mekanismen til disse metall-enzymene som bryter ned krystallinsk cellulose og kitin. For å får til dette må jeg kombinere metoder innen informatikk, fysikk og kjemi på en effektiv måte. 

Møt alle de ni talentene her.

 

Utvelgelsen av talenter er et ledd i NMBUs stasing på fremragende forskning og utdanning. Her kan du lese mer om satsingen.

Published 5. February 2016 - 14:20 - Updated 23. mai 2017 - 19:15