Spenstige forslag til utvikling av Campus øst

De ble bedt om å ta med seg perspektiver fra bærekraftig eiendomsutvikling frem mot 2040. Utvikling av dette området er en del av en langsiktig campusplan.

Mulighetsstudiene danner et grunnlag for å invitere inn næringsliv, samarbeidspartnere og eiendomsutviklere, og beskriver hva som skal til for å nå målene for utvikling av området. 

Her kan du se mulighetsstudiene 

Published 13. november 2022 - 20:13 - Updated 13. november 2022 - 20:13