SITRAP-senteret vil bli senter for fremragende utdanning

Søknaden om å få bli et senter for fremragende utdanning er utviklet i et samarbeid på tvers av lærerkrefter, studenter og eksterne samarbeidspartnere.  

- Det er mange års intens arbeid som har lagt grunnlaget for at vi nå sender søknaden. Får vi dette innvilget vil det definitivt løfte senteret opp, sier en spent Elin Børrud som er professor og leder av SITRAP. 

Dagens SITRAP-senter har hatt en unik og spennende rolle ved NMBU der fagfolkene har kunnet utvikle et senter med unik kompetanse innen undervisning og utdanning i romlig planlegging.  At fagfolkene ved sentret nå går for en tydelig nasjonal status er viktig mener ledelsen ved NMBU. 

- Det er svært gledelig at SITRAP søker om å bli et senter for fremragende utdanning. De har over flere år vist at de jobber med fremragende utdanning og har fått dette til på en utmerket måte. Det eneste de nå mangler er at dette manifesterer seg som et SFU, sier Elise Norberg som er prorektor for utdanning ved NMBU.  

Nylig fikk det godt etablerte Senter for integrert og transfaglig undervisning innvilget millionstøtte til et innovativt prosjekt fra DIKU, UrbanLab. Millionstøtte til studentinitiativ | NMBU . Pengene går blant annet til tiltak for økt arbeidsrelevans i høyere utdanning via studentinitiativet Urban Lab. I tillegg tas det i bruk digitale plattformer som podcast for å nå ut til målgruppene.  Podcasten er utviklet med støtte fra NMBUs midler til innovativ undervisning. Den handler om digitalisering i praksis og hvordan dette påvirker kravet til undervisning.

  SITRAP har tidligere også fått DIKU-midler til et spennende samarbeidsprosjekt rettet mot involvering av barn og unge i planlegging.

Denne søknaden er én av to søknader som er sendt om å etablere senter for fremragende utdanning ved NMBU.

 

Published 25. April 2022 - 9:01 - Updated 26. April 2022 - 9:34