Hva ønsker du for campus øst?

 Meld inn dine forslag her

 

NMBU har våren 2022 engasjert to arkitektteam til å utarbeide mulighetsstudier for framtidig utvikling av campus øst. Mulighetsstudiene skal belyse hvilket potensial som finnes, og hvilke ambisjoner universitet kan ha for området.

Innspillene skal brukes som et grunnlag i dialog med myndigheter, eiendomsutviklere, bedrifter og andre som ønsker å etablere seg på Ås eller som vi ønsker at skal etableres seg der.

- Utvikling av campus er et langsiktig arbeid, og Ås kommune har sagt seg positive til å bidra til utvikling av dette området. Eiendomsavdelingen ved NMBU har engasjerte studenter i Urban Lab NMBU til å gjennomføre medvirkningsaktiviteter, forteller arkitekt Kristin Kreul.

Urban Lab skal samle innspill fra studenter, ansatte og andres interessenter. Gjennom denne medvirkningsprosessen skal Urban Lab samle våre synspunkter om dagens situasjon, og behov og ønsker for videre utvikling.

Urban Lab jobber tett med utviklere i selskapene 4b og Oslo Works. Meld deg på arrangementet Urban Lab #4 Campus Øst som finner sted i morgen 2. april.

Lurer du på hvilket område det dreier seg om? Her kan du se en film om prosjektet.

 

Published 1. April 2022 - 16:04 - Updated 1. April 2022 - 16:04