NMBUs Forskningspris 2021

Forsberg arbeider til daglig ved fakultet for kjemi, bioteknologi, og matvitenskap. Hun får prisen for sitt arbeid med nedbrytning av biomasse ved hjelp av LPMO - lytiske polysakkerid-monooksygenase. Forsberg ble både overrasket og glad over å få vite at det er hun som får NMBUs Forskningspris.

 - Dette er en stor bekreftelse på mitt arbeid. Jeg er svært takknemlig over å få prisen, sier Zarah Forsberg som for tiden er i mammapermisjon.

Forskningsprisen består av kr 100 000 og et diplom.

 Forsberg har vært ved NMBU siden 2010. Da kom hun fra SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Via sitt arbeid ved KBM ble hun den den aller første som beskrev «lytiske polysakkerid-monooksygenase» (LPMO)-aktivitet på cellulose. Forsberg klarte altså å vise at disse LPMOene kan brukes til å bryte ned ikke spiselig plantebiomasse, slik som trefiber.

Ved sitt eget fakultet får Forsberg velfortjent ros. Blant annet beskrives Forsberg som et stort talent som er helt i front innen et internasjonalt viktig forskningsområde preget av sterk konkurranse og med sterke industriinteresser. Hun har vært med på et patent (Methods of Degrading or Hydolyzing a Polysaccharide) som ble solgt til Novoenzymes Inc. i 2011.  Kunnskapen som Forsberg er med på å utvikle brukes i en rekke anvendte prosjekter ved NMBU, slik som FME Bio4Fuels, SFI Foods of Norway, og det nye Senter for Industriell Bioteknologi.

 Mange publikasjoner

Forsberg har et omfattende forfatterskap allerede, med i alt 31 publikasjoner. Mange av artiklene er godt sitert.  Internasjonalt sett er hun en av de beste yngre forskere innen fagfeltet, og har i dag en sentral rolle innen enzymforskning ved NMBU.

Får mange gratulasjoner

Universitetsstyret gratulerer Zarah Forsberg med prisen. NMBUs ledelse slutter seg til gratulasjonene som også går til Zarah Forsbergs forskningsmiljø og kollegaer, og til Fakultetet for kjemi, bioteknologi, og matvitenskap. Forskningsprisen ved NMBU deles ut hvert andre år til fremragende unge forskere ved universitetet.

- Det er svært gledelig av NMBU har unge dyktige forskere av Zarah Forsberg sitt kaliber. Tross sin unge alder har Forsberg oppnådd svært mye. Hun er en viktig ressurs for NMBU, og de forskningsprosjekt hun er engasjert i ved fakultetet, KBM. Hennes innsats og forskning blir lagt merke til, sier rektor Sjur Baardsen. 

Forsberg sin forskning er allerede tatt i bruk i industrien.

- Forsberg tilhører Vincent Eijsink sin forskningsgruppe, og hun bidrar inn i en av NMBUs bærekraftsarenaer. Hennes forskning er viktig, og vil kunne bidra til å løse store samfunnsutfordringer, sier en stolt rektor Baardsen. 

 Innstillingskomiteen som har vurdert de nominerte til Forskningsprisen 2021 har bestått av:

  • Professor Yngvild Wasteson, VET (leder)
  • Professor Camilla Martha Ihlebæk, LANDSAM
  • Professor Arild Angelsen, HH
  • Innsteg postdoktor Vegard Nilsen, REALTEK
  • Avdelingsdirektør Berit Kolberg Rossiné, Avd. for kommunikasjon og samfunnskontakt, Universitetet i Oslo.

 

Published 21. juni 2021 - 11:13 - Updated 22. juni 2021 - 14:12