Gamle Veterinærhøgskolen på Adamstuen tømmes

Alle får svar, men responsen på denne artikkelen er god - så det kan ta litt tid før du får svar på din henvendelse.

Gjenstandene selges som de er, uten garantier og reklamasjonsrett.

Alt er godt brukt, og av eldre dato - men fortsatt brukbart.

Listen, i excel-format, med oversikt over alt som skal selges kan lastes ned her.

Kontakt:
Sandra Eggen, sandra.eggen@relokator.no og
Ingunn Soot, ingunn.soot@relokator.no hvis du finner noe av interesse.

Husk å oppgi ID nr og Artikkelnavn ved alle henvendelser.
Eventuell befaring må også avtales med Eggen og/eller Soot.

Noen av gjenstandene er prissatt, andre ikke. Ta kontakt for nærmere avklaring.

Dersom flere er interessert i samme utstyr, gjelder førstemann til mølla-prinsippet.

Kjøpere er selv ansvarlig for demontering, utbæring og frakt.

Smittevern-hensyn må fortsatt ivaretas, så henting av kjøpte ting vil skje etter avtale med følge på behørig avstand.

Salget avsluttes 7. august 2021. Alle kjøpte varer må være hentet på Adamstuen innen den datoen.

Listen kan endre seg underveis i prosessen, og oppdatering kan være forsinket.

NB: Utstyr som selges fra hesteklinikken – hvor vi hadde salmonellautbrudd tidligere – er grundig rengjort og desinfisert. NMBU fraskriver seg med dette alt ansvar i forbindelse med avhending av utstyret derfra.

Published 16. juni 2021 - 14:42 - Updated 21. juni 2021 - 10:31