Økning i søkere til NMBU også i år

– Veksten i antall søkere som har NMBU på førsteprioritet er ikke like stor som i fjor, men vi er likevel godt fornøyde med årets søkertall. Vi har vært litt ekstra spente på hvilken effekt flyttingen ville ha akkurat dette året hvor Veterinærbygningen ennå ikke har vært i drift. Men veterinær- og dyrepleierstudiene er fortsatt like populære, sier rektor Sjur Baardsen.  

Søkertallet nasjonalt har en økning på 2,2 prosent. Veksten i 2020 var 9 prosent. Aldri før har så mange søkt seg til høyere utdanning. I år er det 154 000 har søkt om studieplass. Det er 3304 flere enn rekordåret 2020.

 

Bachelor i akvakultur nytt i år 
Flere har vist interesse for det splitter nye bachelorprogrammet i akvakultur. Studieprogrammet kombinerer teori og praksis, og det er bærekraftig verdiskapning og fiskevelferd som er fokuset gjennom studiet.  

- I år tilbyr vi for første gang et bachelorprogram i akvakultur, som er utviklet i tett dialog med næringen. Kandidatene herfra vil få kompetanse som er høyt etterspurt i arbeidslivet, ved et universitet som har spilt en nøkkelrolle innenfor akvakulturnæringa helt siden starten. 57 søkere konkurrerer om 20 plasser. Det er veldig inspirerende at interessen for studiet er så stor, sier Solve Sæbø, prorektor for utdanning. 

 

Landskapsfagene er populære 

Lanskapsfagene har stor oppgang i år, spesielt studieprogrammet landskapsingeniør som øker med 37% og er det tredje mest populære studie ved NMBU. Anvendt robotikk og økonomifagene er også populære studieprogram. 

- Antall søkere til landskapsfagene våre bli flere år for år, og 2021 er ikke noe unntak. Det er gledelig. Så ser vi også en stor økning i søkertallene til økonomi, anvendt robotikk og vann- og miljøteknikk. Dette er fag som også tilbys andre steder i landet, så vi er glade for at vi er konkurransedyktige her. Ikke minst er det inspirerende å se at økningen fortsetter for grønne fag som matvitenskap, biologi og fornybar energi, sier Sæbø.  

Published 23. April 2021 - 6:00 - Updated 23. April 2021 - 8:00