Tuva blir trolig ny leder i Norsk studentorganisasjon

– Jeg mener Norsk studentorganisasjon (NSO) er tjent med å være mer transparent, samtidig må vi bli tydeligere og tøffere i kommunikasjonen for å gjøre hverdagen til studentene bedre, sier Lund.

For å skape politisk gjennomslag har Tuva Todnem Lund klare og tydelig mål for hvordan NSO kan bruke bredden i organisasjonen.

I valgkomitéens innstilling heter det:

– Tuva reflekterer godt rundt hvordan man gjennom inkludering av medlemslagene kan skape en sterkere grunnstein i studentbevegelsen. Hun argumenterer med at dette vil skape motivasjon, god rekruttering og politisk gjennomslag, på en måte som valgkomiteens flertall finner overbevisende. Valgkomiteens flertall opplever også at Tuva gjennom innstilingsprosessen har vist at hun er god representant for organisasjonens medlemslag, og vet hvor skoene trykker.

Taler for studentene under pandemien

Som leder i Studenttinget ved Norges miljø og biovitenskapelige universitet (NMBU) har Lund stått opp for studentene og vært tydelig i sitt budskap gjennom en krevende periode med pandemi. Lund har vært kritisk til nedstengningen og bekymret for hvilke konsekvenser det fører med seg.

– Pandemien og korona har blitt et forstørrelsesglass som belyser problemene som har ligget der fra tidligere. Strukturelle problemer som aldri burde oppstått og som aldri burde vært der, sier Lund.

Lund har kjempet for at regjeringen skal gjøre noe med den økonomiske utfordringen studentene står ovenfor.  

– Dersom du er student og har deltidsjobb og blir permittert så har du ikke rettigheter til dagpenger. Det er ingen grunn til at det skal være sånn. Vi får historier fra studenter som forteller at de ikke får det til å gå rundt økonomisk. Så vi har jobbet mye for å få på plass en krisepakke for studentene

– Når krisepakken kommer så ser vi at studentene tilbys mer lån, samtidig som alle andre grupper i samfunnet får bred kompensasjon. Det føles urettferdig. Samtidig har det vært givende å se at jo mer vi har jobbet og stått imot, jo mer gjennomslag har vi fått, sier Lund.

– Jeg er veldig fornøyd med at vi i mars fikk 200 millioner til universiteter og høyskoler som skal gå til psykososiale tiltak, sier Lund.

I krisepakken for studentene fikk NMBU og Studentsamskipnaden i Ås tildelt i overkant av 4,6 millioner kroner. Midlene skal blir brukt for å lønne studenter til å drive faglig og sosial oppfølging av studenter.

Kamp for helsestasjon

I fjor sommer kom forslaget om å legge ned helsestasjonen i Ås. NMBU-studentene sto samlet mot kommunen for at forslaget ikke skulle bli vedtatt, med Lund i spissen.

– Vi jobbet beinhardt med saken. Plutselig stod vi i en situasjon hvor tilbudet skulle legges ned og vi visste hvor store konsekvenser det kunne fått. Det er et enormt viktig tilbud, for veldig mange! Det er virkelig givende å jobbe når man får gode gjennomslag, sier Lund.

Nytenkning og engasjement

– Jeg ønsker å gjøre situasjonen best mulig for flest mulig. Jeg har et engasjement og en lyst til å stå på og jobbe videre.

Lund mener NSO kan bistå med å løfte frem de sakene på medlemslagsnivå som er store nok mye oftere.

– Sittende arbeidsutvalg har gjort en god jobb og startet med å invitere til dialog, men så ser jeg likevel at det er mye å gå på, og at det er mye som kan videreutvikles. Jeg mener jeg har en innsikt og en erfaring fra lokallagsnivå, som vil være en fordel inn i jobben som leder for NSO, sier Lund.

 Tuva påpeker at det å sitte som studentleder ved NMBU under et år mer pandemi og restriksjoner har gjort at hun har måtte finne nye metoder å jobbe på.

– Tuva er tydelig i sin kommunikasjon og fremstår som en omsorgsfull leder som på en god måte vil ivareta kontoret og vil sørge for at arbeidsmoralen holdes oppe. Valgkomiteens flertall mener Tuvas nytenking og engasjement for NSO og landets studenter vil være det organisasjonen trenger det kommende året, heter det videre i valgkomitéens innstilling.

Magnus Dybdahl fra NMBU har også stilt som NSO-kandidat, som fag- og forskningspolitisk ansvarlig. Dybdahl sitter i dag som medlem av arbeidsutvalget til Studenttinget ved NMBU. Valgkomiteen innstiller enstemmig på Magnus Dybdahl.

– Forskning, innovasjon og utdanning må knyttes tettere sammen for å skape god kvalitet i utdanningen. Jeg har lært mye av arbeidet gjennom året som har vært, med å samarbeide tett med forskningsmiljøene på NMBU, og ønsker å bringe dette videre på et nasjonalt plan. Jeg setter stor pris på valgkomiteens innstilling, og håper på landsmøtets tillit til helgen, sier Dybdahl.

I valgkomitéens innstilling om Dybdahl heter det:

Han har overbevist valgkomiteen med stort engasjement for rollen som AU-medlem, samt tydelige tanker om politikk- og organisasjonsutvikling i NSO. Manus reflekterer svært godt rundt digitalisering og kommer med flere gode ideer til hvordan kompetansen på digital undervisning kan øke undervisningskvaliteten. Etter en helhetsvurdering av kandidatene er valgkomiteen overbevist om at Magnus vil utfylle sine kollegaer på en god måte. Med gode refleksjoner rundt samarbeid og en rolig tilnærming, vil Magnus være en god kollega og støttespiller i arbeidshverdagen. NSO vil få både en solid fagpolitiker og en inkluderende tilpasningsdyktig og positiv tillitsvalgt i Magnus.

Published 22. April 2021 - 8:29 - Updated 26. April 2021 - 11:20