Rehabilitering av Storebrand i 2021

Prosjekteringen har gått over lang tid og flere har jobbet med dette, men den siste perioden har Tor Åge Diserud hatt prosjektlederansvaret.

Det er SiÅs som er prosjekteier for Storebrandprosjektet. De stiller med prosjektleder Ole Semb som vil lede utførelsesfasen. Eiendomsavdelingen (EIA) følger prosjektet med fagansvarlige på følgende områder; Bjørn Anders Fredriksen og Joel Hördin på parkfag, Carl Tomas Jørstad på elektrofag og Tor Åge Diserud som inntil videre følger opp vann og avløpsfag med mer.

Uteanlegg AS er utførende entreprenør sammen med Installatøren Oslo AS på elektro.

Riggområde ble etablert i mars og graving er satt i gang. Avsperret området innbefatter både Storebrand, Lillebrand og Tribuneområde. Prosjektet vil, dersom alt går helt uten forsinkelser, ta 6 måneder.

Arbeidene vil pågå fram til 1. oktober så det ligger an til en kort brukssesong i 2021. Hele anlegget vil kunne brukes fra våren 2022.

Litt om prosjektet

  • Rehabiliteringen medfører store utskiftinger av masser, som delvis gjenbrukes på NMBUs eiendom
  • Ny gressmatte etableres på godt drenert område
  • Det blir 4 løpebaner med tartandekke
  • Lillebrand oppgraderes, den vil fortsatt være grusbane
  • Det lages 2 nye Sandvolleyballbaner
  • Det blir utendørs treningsapparater (Tuftepark)
  • Tribuneanlegg i gress skal rehabiliteres
  • Gangstier utbedres
  • Det blir ny belysning av Storebrand anlegget og bedre belysning på Lillebrand.
  • Det legges til rette for kortbane, lengde, høyde, kule, m.m. (inkl. et kort spydtilløp)

Dette kommer til å bli en oppgradering som løfter idrettstilbudet enda ett hakk. SiÅs vil håndtere utlån og bruk av anlegget når prosjektet er ferdig. Vi gleder oss til at det igjen kan være stor aktivitet i området i 2022.

 

​​​​​​​

Published 12. April 2021 - 8:39 - Updated 12. April 2021 - 8:40