Sjøveien til en grønn fremtid

Har du en spennende idé? En idé som kan bidra til endring eller nyskapning? Ja, da bør du sende inn ditt kreative bidrag. Oppfordringen kommer fra NMBU-student og leder av Energiseminaret ved NMBU, Emilie Larsen.

Tar tak i aktuelle problemstillinger

Fristen er 22. januar 2021 for å sende inn spennende ideer.

- Vi oppfordrer til å tenke innovativt. Ta gjerne tak i aktuelle utfordringer. Vi tilbyr et sett med dagsaktuelle problemstillinger, veiledning fra profesjonelle, og mulighet til å presentere egne ideer foran andre, sier Larsen.  

Og hun mener unge studenter rundt om i landet er svært motiverte til å bidra til endringer som kan gjøre samfunnet bedre og mer bærekraftig.

- Vi studerer for å bidra i samfunnet. Vi vet at det er behov for å endre måten vi i dag utnytter ressurser på, dersom vi skal kunne bevare jordens stabile klima, biomangfold, og fred. Det kan være vanskelig og skummelt å helt konkret ta tak i et problem og tenke ut en spesifikk løsning. Det er her vi ønsker å gi studenter en dytt ved å arrangere en innovasjonskonkurranse, sier den engasjerte NMBU-studenten.

Innovasjon Norge og REdu

Innovasjon Norge er med på laget. Det samme er REdu, som er et initiativ av avfall Norge som jobber med å få inn nye kloke hoder for å drive utviklingen i avfalls- og gjenvinningsbransjen videre

- De har laget problemstillingene og bidrar med faglig innspill til de konkrete utfordringene knyttet til avfall på avveie i havet. Energiseminaret tar seg av planleggingen, det praktiske rundt gjennomføringen og rekrutteringen. Uten engasjement fra Oskar Aalde i Innovasjon Norge og Jens Måge i REdu ville ikke Energiseminarets innovasjonskonkurranse vært en realitet i dag, sier Larsen

Unge talenter

Energiseminaret har i tillegg innledet et samarbeid med Christine Spiten, tech-gründer, miljøaktivist, og DNs ledestjerne 2019.

- Sammen med innovasjonsplattformen Entrepreneur-ShipOne gjør hun det mulig for oss å gi vinnerne av konkurransen en verdifull og minneverdig premie. Detaljene rundt denne premien vil annonseres 7. januar på mini-webinaret for innovasjonskonkurransen. 

Unngå forsøpling i havet

Energiseminaret i mars får en rekke dyktige fagfolk til å snakke om fornybar kraftindustri som kan etableres til havs, for eksempel havvind, bølgekraft, hydrogen, flytende solceller, og tang- og tare produksjon. Og det er studentene selv som har jobbet med faginnholdet.

- Dette er spennende teknologier som kan hjelpe Norge til å bli mindre avhengig av petroleumsindustrien. Økt utnyttelse av havområdene medfølger også en økt risiko for forsøpling, sier Larsen.

I tillegg kommer innovasjonskonkurransen før selve seminaret og den den store problemstillingen for konkurransen er:

«På hvilke måter kan voksende maritime næringer bidra til å unngå forsøpling av havet – deres eget ressursgrunnlag?»

- Vi arrangerer en slik konkurranse fordi vi mener marin forsøpling er et viktig perspektiv å trekke fram, for å sørge for at ny klimavennlig energi ikke skal medføre negative konsekvenser for livet i havet.

 Send inn ditt forslag

Du kan bli med på innovasjonskonkurransen ved å sende inn en presentasjon av din løsning til ik@energiseminaret.com innen fristen 22. januar 2021. Påmeldingen skal inneholde et skriftlig pitch deck og en video der ideen pitches muntlig.

- Alle innsendte idébidrag vil bli vurdert av vår jury, og de tre beste vil gå videre til finalen og få veiledning av Innovasjon Norge fram til ny pitching av idéen under Energiseminaret 12.- og 13. mars.

Published 21. desember 2020 - 9:40 - Updated 21. desember 2020 - 9:40