NMBU får midler til fem nye kompetanse- og samarbeids-prosjekter

– Et "kompetanse- og samarbeidsprosjekt" er et prosjekt der forskningsorganisasjon er søker og prosjektleder, men der problemstillingen er utarbeidet i fellesskap med partnere utenfor forskningssektoren. Formålet er å utvikle ny kunnskap som samfunnet eller næringslivet trenger for å møte viktige samfunnsutfordringer, skriver forskningsrådet på sine nettsider.

Antibiotikaresistens i miljøet

På NMBU Veterinærhøgskolen skal professorene Yngvild Wasteson, ved Faggruppe for Mattrygghet, og Tor Einar Horsberg, ved Faggruppe for farmakologi, være prosjektledere for hvert sitt forskningsprosjekt som har fått bevilgning fra Forskningsrådet

Yngvild Wasteson skal lede prosjektet “Antimicrobial Resistance in One Health Interfaces” hvor de skal studere antibiotikaresistens i miljøet blant annet ved å se på avløpsvann og slam/gjødsel som «hot spots» for spredning av resistensegenskaper.

– Vi skal se på spredningen av antibiotikaresistens mellom sykdomsfremkallende bakterier og tarmbakterier fra dyr og mennesker og miljøbakterier som hører til i jord og vann, fordi vi betrakter miljøet som en viktig skjæringsflate mellom dyr og mennesker, forteller hun.

Kampen mot lakselus

Prosjektet Tor Einar Horsberg skal lede, heter “Physiology, pharmacology and immunology of ion-channels in Atlantic salmon and the salmon louse, Lepeophtheirus salmonis”, og skal bidra til kunnskap som kan være nyttig i kampen mot lakselusa.

– Lakselus er den mest tapsbringende parasitten i lakseoppdrett i sjøvann, og vi skal studere ionkanalene i lakselus, som er essensielle strukturer i alle celler i kroppen, forklarer Horsberg.

Parkerte elbiler

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning har førsteamanuensis Thomas Martinsen fått tildelt midler til å undersøke om parkerte elbiler kan bidra til mer bærekraftig bruk av energi.

Andelen ikke-regulerbar fornybar energi øker, både nasjonalt og globalt. Samtidig blir det imidlertid mer utfordrende å holde elforsyningen stabil fordi kraft fra fornybar energi ofte er vær- avhengig.

– For å utnytte kraftnettets fulle potensial behøver vi flere balanserende faktorer, sier Martinsen.

Forskerne skal undersøke om batteriene i parkerte elbiler kan brukes til å redusere effekttopper og om dette er økonomisk interessant for aktørene som må si ja til å delta.

Kobler bilene til flyplassens elnett. Oslo Lufthavn Gardermoen skal være case for studien.

– Vi skal undersøke hvordan lagringskapasiteten til elbilbatterier sammen med styring av energibruk kan bidra med fleksibilitet i strømnettet, forklarer Martinsen.

Fiskeoppdrett og bærekraftig husdyrhold

Ved fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har professor Knut Rudi fått midler til sitt prosjekt med tittelen "On-site monitoring of aquaculture impact on the environment by open source nanopore eDNA analyses".

– Konkurransen om forskningsmidler har vært svært stor også i år, og det er utrolig gledelig at KBMs forskere får gjennomslag på de mest prestisjetungene arenaene. Prosjektene vi nå skal etablere, gir oss fantastiske muligheter til å generere kunnskap som samfunnet trenger. Alle prosjektene er med på å løfte NMBU som forskningsinstitusjon, og bidrar til å sikre framtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning og innovasjon, sier Ågot Aakra, dekan ved KBM.

Ved Fakultet for biovitenskap har forsker Matthew Kent ved institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap fått midler til å lede et prosjekt som omhandler katalogisering og bruk av strukturelle varianter for å forbedre bærekraften i norsk husdyrproduksjon

 

 

 

Published 18. desember 2020 - 14:03 - Updated 18. desember 2020 - 15:55