Rektor åpnet solcelleanlegg på Ås gård

  • Solcelleanlegget på Ås gård.
    Foto
    Trond Langseth

– NMBU er bærekraftsuniversitetet. Å kalle seg det, forplikter. Det betyr også at vi må drive så bærekraftig som mulig, og vise vei til bærekraftig utvikling også på den måten, sa NMBU-rektor Sjur Baardsen da han åpnet det nye solcelleanlegget.

Rektor åpnet solcelleanlegg på Ås gård

– Solcellene vil kunne dras direkte inn i undervisning av våre teknologistudenter. Vi gjør det fordi vi ønsker å delta i en dugnad for styrke markedet for miljøvennlige løsninger og miljøvennlig energi, og fordi vi ønsker å senke karbonavtrykket vårt, sa rektor i sin tale før han klippet snoren og erklærte anlegget for offisielt åpnet torsdag.

Vellykket driftsperiode

Ledelsen satte i 2019 av 2,5 millioner kroner til dette anlegget og første måling av produksjon ble gjort torsdag 14. mai.

- I tidsperioden juni til august kjøpte Ås gård 49 % mindre strøm enn tidligere år, opplyser energirådgiver Trond Langset ved Eiendomsavdelingen, som var byggeleder for prosjektet.

Anlegget har teoretisk kapasitet til å produsere 230 kW. Så langt er toppnoteringen på 182 kWh, som skjedde lørdag 4. juli. Maks døgnproduksjon er 1.600 kWh.

Engasjer deg i det videre arbeidet

Det nye solcelleanlegget har vært i teknisk drift i noen måneder, men åpningsmarkeringen ble gjennomført nå fordi NMBU skal sende en miljøhandlingsplan ut på høring i organisasjonen.

Denne planen har høringsfrist 30. oktober. All informasjon om handlingsplan og dagens miljøarbeid er lagt ut på denne siden.

– For at planen skal bli enda bedre, og for at alle skal kunne eie den og følge den opp, er det viktig at vi får inn så mange innspill som mulig. Så da er spørsmålet – hva skal vi satse på i fremtiden: Flere solceller, jordvarme, vind? Les planen og send inn forslag til endringer, ris og ros, sa rektor i sin tale.

Rektor stod for den offisielle åpningen.
Foto
Morten Ellingsen

Solceller på Ås gård tettere på.
Foto
Trond Langseth

Published 28. september 2020 - 15:40 - Updated 28. september 2020 - 15:53