Studentopptaket 2020

Resultatene fra Samordna opptak er klare og universitetets ansatte er glade for å kunne ønske nye studenter velkommen til sine studier ved NMBU.

Grønne studier attraktive

Det er markant økning i førsteprioritetssøkere til økonomifagene og grønne utdanninger som økologi- og naturforvaltning og tradisjonelle landbruksfag som plantevitenskap og skogfag.
– Her tror jeg at NMBUs omdømme som bærekraftsuniversitet med fokus på de globale utfordringene vi står overfor appellerer til stadig flere samfunns-, miljø- og naturbevisste ungdommer. Ungdommer begynner å innse at vi trenger et grønt skifte i økonomien og ønsker en framtidsrettet og relevant utdanning. Vi skal heller ikke se bort fra at de store samfunnsendringene som følge av covid-19-pandemien har bidratt til økt bevissthet blant de unge omkring bærekraftsutfordringene, for eksempel hvordan vi skal sikre tilgang til trygg og sunn mat til alle i framtiden, sier Solve Sæbø, prorektor for utdanning.

Populære studier med høye opptakskrav

̶  Det er gledelig å se at mange av våre studier er stabilt populære, som f.eks. veterinær- og dyrepleierutdanningene, og programmene innen landskapsarkitektur og planlegging, internasjonale miljø og utviklingsstudier, miljøfysikk og fornybar energi, bioteknologi og økologi og naturforvaltning. Dette er også programmer som gir viktig arbeidskraft og kompetanse for framtiden og inn i det grønne skiftet, sier Solve Sæbø.

Veterinærbygningen fylles opp

Veterinærbygningen blir gradvis tatt i bruk fra høsten 2020.

Foto
Håkon Sparre, NMBU

I løpet av neste studieår flytter veterinærutdanningen fra Adamstua i Oslo til nybygget på Campus Ås. Som en del av flytting av veterinærutdanningen til Ås og helt nye lokaler, bestemte stortinget seg for å øke antall studieplasser på veterinærstudiet fra 70 til 90. NMBU fikk tildelt disse 20 nye plassene til årets opptak. Selv med flere studieplasser viser tallene fra Samordna opptak en liten økning i opptakspoengsummen og ligger i år på 57,2 med førstegangsvitnemål og 64,0 for ordinært vitnemål på veterinærstudiet.

Program

Primærvitenmål

Ordinært vitnemål

Veterinær

57,2

64,0

Miljøfysikk og fornybar energi

55,9

57,1

Industriell økonomi

54,4

60,0

Bioteknologi

54,0

54,8

Landskapsarkitektur

53,0

58,6

Energi- og miljøfysikk

52,6

52,0

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier

52,1

55,5

Kjemi og bioteknologi

51,5

52,0

Byggeteknikk og arkitektur

50,4

56,6

Økologi og naturforvaltning

50,1

53,8

Biologi

50,0

53,1

Oversikten viser de programmene i Samordna opptak med høyest poenggrense ved NMBU (24. juli).

Svarfrist


Den 24. juli er siste frist for å svare Samordna opptak. Det må svares ja til tilbud og eventuelle tilbud om venteliste for å beholde studieplassen. Dersom svar ikke kommer innen fristen, blir dette tolka som nei.

– Her på NMBU har vi sterkt fokus på studiekvalitet og innovative undervisningsformer, og studentenes læring er sentral i vår læringsfilosofi, sier prorektor for utdanning, Solve Sæbø.  Dessuten har vi ett av landets beste studentmiljøer hvor studentene trives veldig godt.

– Jeg vil oppfordre alle som har blitt tilbudt plass til å ta den, og ønsker dem hjertelig velkommen til Ås i august.

Vi gleder oss til å ta imot årets nye studenter!

 

 

Published 24. juli 2020 - 10:00 - Updated 24. juli 2020 - 10:02