Flere studieplasser på NMBU

Det kommer frem av en pressemelding fra regjeringen.

- Vi er veldig glade for å ha fått alle de studieplassene vi søkte om, og takker for tilliten! Vi mener det er riktig og viktig å satse på utdanning og kompetanseheving i en så sårbar fase som Norge er inne i nå. Nå kan vi bruke en periode med høyere ledighet til å møte det kompetansebehovet som melder seg. Ikke minst kan vi gi enda flere søkere sjansen til å utvikle de smarte, fremtidsrettede og bærekraftige løsningene som Norge og verden sårt trenger. NMBU er klare for å gjøre sin del av denne jobben og for å ta godt imot de nye studentene.», sier rektor Sjur Baardsen.

 Styrker veterinærstudiet

20 av plassene går til å øke studiekullet på veterinærstudiet fra 70 til 90 plasser. Den nye veterinærbygningen som oppføres på Ås er dimensjonert for 90 plasser per kull.

- Dette er svært gledelig. De nye studieplassene er viktig for at vi skal få tatt bygget i bruk på en best mulig måte, sier dekan ved NMBU Veterinærhøgskolen Anne Storset.

 Studieplassene fordeler seg slik

 

 • Veterinærmedisin (profesjonsutdanning)                     20 plasser
 • Folkehelsevitenskap (2-årig master hel- og deltid)     10
 • Datavitenskap (2-årig master)                                         5
 • Miljøfysikk (Sivilingeniør 5-årig master)                       10
 • Geomatikk (Sivilingeniør 5-årig master)                       5
 • Industriell økonomi (Sivilingeniør 5-årig master)        15
 • Bygg (Sivilingeniør 5-årig master)                                 10
 • Vann og miljøteknikk (Sivilingeniør 5-årig master)     10
 • Geomatikk (Sivilingeniør 5-årig master)                       5
 • Frie realfag                                                                        10
 • Kjemi og bioteknologi (Sivilingeniør 5-årig master)    5
 • Plantevitenskap (Bachelor 3årig)                                   10
 • Biologi (Bachelor 3årig)                                                   10
 • Lektorutdanning i realfag                                                 5
 • Bioinformatikk og anvendt statistikk (2-årig master) 10
 • Maskin, prosess- og produktutvikling (Sivilingeniør 5-årig master)   10
 • Genome sciences (2-årig master)                                  10
 • Bærekraftig akvakultur (2-årig master)                        10
 • By- og regionplanlegging(5-årig integrert master)     10
 • Bioteknologi (3-årig bachelor)                                        10
 • Plantevitenskap (3-årig bachelor)                                  10
 • Biologi rettet mot matproduksjon og ressursforvaltning (3-årig bachelor)                  10
 • Bachelor i økonomi og bærekraftsledelse (3-årig bachelor) 15
 • Bachelor Skogfag (3-årig bachelor)                               10

Tilsammen                                                                               235 plasser

 4000 studieplasser nasjonalt

Beslutningen kommer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. Til sammen bevilger Regjeringen penger til 4000 nye studieplasser med særlig vekt på fagområder samfunnet har behov for i årene som kommer, slik som helse- og sosialfag, lærerutdanning og IKT-relaterte fag.

- Disse studieplassene har vi valgt å styre ganske stramt inn mot fagområder vi vet arbeidslivet har stort behov for kompetanse innenfor, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim i pressemeldingen.

 Den store økningen i studieplasser fører også til behov for flere stipendiater og postdoktorer. Derfor gir regjeringen også penger til 250 nye rekrutteringsstillinger. 15 av disse stillingene går til NMBU.

Published 26. mai 2020 - 12:58 - Updated 26. mai 2020 - 12:58