Informasjon om koronavirus til NMBU-ansatte

 

For Oslo kommune og kommuner rundt Oslo gjelder nå følgende regionale tiltak:

  • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand til andre.
  • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
  • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden. For oss på NMBU betyr det at vi bør ha en enda lavere terskel for å jobbe hjemmefra i tiden fremover. Avtal arbeidssituasjonen med din nærmeste leder.
  • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (delt i kohorter på 200). For NMBU betyr det at det bør gjøres en vurdering av om det er innenfor reglene med planlagte samlinger.

Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, Reduser antall nærkontakter og unngå håndhilsning.

Tiltakene varer i første omgang i 14 dager.

 

 

Alt du trenger å vite om koronasituasjonen i Norge finner du hos helsenorge.no.

 

Kort oppsummert:

Undervisning
Vi har hatt unntak fra 1-meters kravet i hele høst, så mye undervisningen har gått med fulle saler og fysisk undervisning så langt det har vært mulig. Det er krevende å gjøre om på planen midt i semesteret. Vi beholder derfor i stor grad planene for høsten som før, men legger nye planer for neste semester.

Registrering av tilstedeværelse
Du trenger ikke lenger registrere tilstedeværelse i bygg med QR-kode. Du trenger heller ikke melde fra til NMBU om du er smittet av korona.

Reiser
 Les mer hos helsenorge.

Arbeid på campus
Vi har lært mye av pandemien, og legger opp til en mer fleksibel arbeidshverdag. Arbeid utenfor campus skal avtales med leder. Er det noe vi har lært av pandemien, så er det god hygiene. Fortsett å vaske hender ofte. Hold deg hjemme om du er syk, så unngår du å smitte andre.

Published 11. mars 2020 - 14:31 - Updated 2. desember 2021 - 19:51