Gatenavn rundt Veterinærbygningene klare

Ås kommune, NMBU og Veterinærinstituttet er enige om de nye gatenavnene.

Gatenavn rundt Veterinærbygningene klare

Her er de nye adressene til de ulike enhetene ved Veterinærhøgskolen:

  • Bygg 156 Produksjonsdyrklinikken (PR), Mottak dyr: Arboretveien 51
  • Bygg 153 Morfologibygget (MB), Mottak dyr: Arboretveien 53
  • Bygg 154 Hippocampus (Hi), Varelevering A (Grønn Gård): Oluf Thesens Vei 22
  • Bygg 155 Hesteklinikken (HK), Dyresykehuset – hest, inngang: Oluf Thesens Vei 24
  • Bygg 155 Hesteklinikken (HK), Dyresykehuset – hest, inngang isolatavdeling: Oluf Thesens Vei 26
  • Bygg 155 Smådyrklinikken (SK), Dyresykehuset – smådyr, inngang: Oluf Thesens Vei 30
  • Bygg 154 Hippocampus (Hi), Veterinærbygningen, hovedinngang: Elizabeth Stephansens vei 15

Endelig adresseplan rundt Veterinærbygningene, med adressenummer.

Foto
Ås kommune

Last ned PDF-versjon av kartet her.

 

Personene som har fått veier oppkalt etter seg:

  • Oluf Thesen, født i Oslo, norsk veterinær. Eksamen ved Romsdals landbruksskole 1849, og ved Den kgl. Veterinærskole i København 1855. Dosent ved Ås høyere landbruksskole fra åpningen 1859. Skrev en rekke lettleste lærebøker og populær landbrukslitteratur. Var med å stifte Norsk Dyrlægeforening (nå Den norske Veterinærforening) 1888, styreformann frem til sin død.
  • Elizabeth Stephansen, norsk matematiker og lærer, og den første norske kvinnen som tok doktorgrad i matematikk. Stephansen studerte ved Eidgenössische Polytechnikum i Zürich og tok doktorgrad samme sted i 1902. Hun ble dermed den første norske kvinnen som tok doktorgrad i matematikk. Hun var lærer ved Bergen katedralskole og Bergen tekniske skole. Fra 1906 var hun ansatt som assistent i fysikk og matematikk ved Norges Landbrukshøyskole på Ås, og fra 1921 var hun dosent i matematikk. Hun publiserte blant annet arbeider om partielle differensial- og differensligninger. Hun ble tildelt kongens fortjenstmedalje.

Hvis du ikke visste det:

Arboret er en hage hvor trær og busker plantes for at man skal kunne forske på artene og formidle kunnskap om dem. Arboret anlegges gjerne i botaniske og forstbotaniske hager.

Published 25. February 2020 - 10:14 - Updated 27. February 2020 - 6:59