Tildelingsbrev for 2020 fra Kunnskapsdepartementet

Tildelingsbrevet er Kunnskapsdepartementets årlige styringsdokumentet, som er behandlet over statsbudsjettet.

Tildelingsbrev for 2020 fra Kunnskapsdepartementet

Her er NMBUs tildelingsbrev for 2020:

Published 19. desember 2019 - 14:57 - Updated 19. desember 2019 - 14:57