Beste underviser vår 2019

  • Fikk 25 000 kroner hver for gode undervisningsmetoder. Siri Fjellheim og Vegard Nilsen arbeider begge med undervisning ved NMBU og lykkes i å formidle kunnskap til sine studenter. Her står de sammen under priosudelingen som fant sted under immatrikuleringen.
    Foto
    Håkon Sparre

Professor Siri Fjellheim får prisen som beste underviser ved NMBU våren 2019. Fjellheim er professor i plantebiologi og underviser i genetikk ved Fakultet for biovitenskap.

Beste underviser vår 2019

Fjellheim arbeider aktivt med å finne undervisningsmetoder som passer til det hun skal undervise i. Målet er å aktivisere studentene på best mulig måte i hver eneste forelesning. En av metodene hun benytter kan være å lage en introduksjonsvideo til ukens tema. Videoen ser studentene før de kommer til forelesningen og dette gir et godt grunnlag slik at studentene kan løse oppgaver eller gjennomføre en lab-aktivitet når de møtes til forelesning.

- Jeg baserer undervisningen på hva forskningen viser er god undervisning. Og vi utvikler oss i forhold til hva forskningen viser funger godt.

I faget BIO120 har Fjellheim tilpasset undervisningen. Dette har ført til at studentene gir solide og hyggelige tilbakemeldinger hvor de skryter av Fjellheim og beskriver henne som en utmerket foreleser.  Studentene har særlig satt pris på at Fjellheim har gjort endringer i undervisningsformen slik at studentene får jobbe mer i grupper.  I slik setting får studentene gitt hverandre tilbakemeldinger og øker sin egen læring.  Dette er bakgrunnen til at studentene selv har kåret henne til vårens beste foreleser ved NMBU.

Fjellheim underviser i flere ulike kurs på NMBU. Blant annet har hun grunnkurs i genetikk, i kurset populasjonsgenetikk og molekylærrevolusjon og introduksjonskurset i biologi.

Fjellheim fikk 25 000 kroner av NMBU for sin innsats for bedre læring i forbindelse med Immatrikuleringen.

Published 19. august 2019 - 10:04 - Updated 27. august 2019 - 14:44